Inzicht in je verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is een belangrijk kengetal omdat je daarmee weet hoe je het doet ten opzichte van het landelijk gemiddelde en de concurrenten in je eigen branche. WIj helpen je om inzicht te krijgen in je verzuimpercentage.

Wat zegt dit percentage nu precies? Om daar meer inzicht in te hebben, moet je dieper kijken dan alleen het verzuimpercentage. Maak om te beginnen een infrastructuur van het verzuim, oftewel een indeling van kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

Kort verzuim is: 1 t/m 7 dagen
Middellang verzuim is: 8 t/m 43 dagen
Lang verzuim is: 44 t/m 365 dagen
Extra lang verzuim is 366 t/m 730 dagen

Normaal gesproken is de verhouding tussen kort, middellang en lang verzuim: 1:2:3. Hiermee krijg je al veel beter in beeld waar de pijn zit.

Neem bij het verzuim, bijvoorbeeld bij verzuim van 3 dagen, dan ook onder loep of mensen voornamelijk ziek zijn van maandag tot donderdag of dat dit eerder van vrijdag tot maandag is. Bij de berekening op basis van kalenderdagen maakt dit voor je verzuimcijfer niet uit, maar in je verzuimkosten is dit een enorm verschil!

Kijk vervolgens ook naar de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde ziekteverzuimduur.

Ziekmeldingsfrequentie

De ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een werknemer zich per jaar ziekmeldt.
Het landelijk gemiddelde is 1. Idealiter ligt dit getal tussen 0,7 en 1.

Dit kengetal zegt iets over de verzuimdrempel. Een te hoge ziekmeldingsfrequentie duidt op een te lage verzuimdrempel. Werknemers melden zich te gemakkelijk ziek en/of er zijn veel frequente verzuimers. Een te lage ziekmeldingsfrequentie is ook niet goed omdat dit kan betekenen dat er juist een te hoge verzuimdrempel is. Dit houdt in dat werknemers mogelijk angstig zijn om zich ziek te melden en/of te lang doorlopen met klachten.

Gemiddelde ziekteverzuimduur

De gemiddelde verzuimduur beschrijft het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer bij verzuim afwezig is en geeft aan of je te maken hebt met kort of langer verzuim.
De gemiddelde verzuimduur voor Nederland lag in 2019 op 7,8 (bron: CBS).

Dit kengetal zegt iets over de hoogte van de hervattingsdrempel. Zorg ervoor dat arbeidsongeschikte werknemers geen belemmering voelen om terug te keren in het arbeidsproces. Dit kan bijvoorbeeld door het trainen van leidinggevenden, zodat zij beter weten hoe ze om moeten gaan met verzuim.

Bekijk ook goed waarom mensen zo lang ziek blijven en zorg voor aangepast/vervangend werk als de (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte werknemer hiervoor mogelijkheden heeft. De mogelijkheid van aangepaste arbeid zorgt niet alleen voor een sneller herstel en re-integratie maar levert ook loonwaarde op en dus een gedeeltelijke herstelmelding. Gedeeltelijk herstelmeldingen drukken het verzuimcijfer weer naar beneden, wat dus een dubbel voordeel geeft. Ook hier geldt, net zoals bij het verzuimcijfer, dat je het beste kan kijken naar de gemiddelde verzuimduur per duurklasse in plaats van de gemiddelde verzuimduur van het totaal van alle duurklassen. Kijk dus naar de gemiddelde verzuimduur van kort, middellang, lang en extra lang verzuim.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op CBS ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte en CBS ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Tot slot

Met alle kengetallen en verdeling naar kort, middellang, lang en extra lang verzuim heb je al een veel beter beeld van je verzuimcijfer. Vervolgens kun je een verdeling maken naar organisatieonderdelen of afdelingen om nog beter te kunnen zien waar de pijn zit.

Kijk ook naar de salarissen van de verzuimende werknemers. Door welke verzuimende werknemers is het verzuimpercentage opgebouwd en welk salaris hangt daar aan vast? Wordt dit voornamelijk veroorzaakt door managers met hoge salarissen of werknemers met een veel lager inkomen? Ook hier geldt dat dit voor je verzuimcijfer niet uitmaakt, maar dat dit voor je verzuimkosten wel een enorm verschil maakt.

Draai zelf aan het einde van het jaar de verzuimcijfers van je organisatie uit of vraag ze bij ons op. Kijk of bepaalde zaken eruit springen en/of de cijfers voor verbetering vatbaar zijn en maak met je casemanager een plan van aanpak om het verzuim (verder) terug te dringen.

Zorg tot slot dat alles goed geregistreerd staat in VerzuimSignaal, zodat alle cijfers kloppen en wij je goed kunnen adviseren. Registreer dus alle actieve werknemers, in- en uitdienstmeldingen en de ziek- en (gedeeltelijke) herstelmeldingen.