1. Verbinding op de werkvloer: een cruciale rol bij het tegengaan van werkstress

  Verbinding op de werkvloer: een cruciale rol bij het tegengaan van werkstress

  Verbinding, sociaal contact en ondersteuning vanuit werkgevers en collega's spelen een essentiële rol bij het tegengaan van werkstress. Deze aspecten worden echter vaak over het hoofd gezien, vooral nu hybride of thuiswerken steeds gebruikelijker wordt. "Wanneer mensen zich verbonden voelen, heeft dit een positieve invloed op hun werkervaring. Dit voorkomt dat ze zich geïsoleerd voelen," zegt Willem van Rhenen, hoogleraar en Chief Health Officer bij Arbo Unie. Daarom is het van groot belang om extra aandacht te besteden aan de rol van verbinding tijdens de Week van de Werkstress, die maandag 13 november is gestart en loopt tot en met 17 november.

  Verbinding

  "Veel mensen werken nu thuis of hybride, wat volgens onderzoek kan leiden tot autonomie, enthousiasme en hogere productiviteit. Maar er is ook een keerzijde: het sociale aspect verdwijnt. Dat kan juist leiden tot meer stress," aldus Van Rhenen. Medewerkers delen hun stressgevoelens niet meer met collega's, waardoor de belangrijke steunfactor om het werk als prettig te ervaren onder druk komt te staan.

  Vaak wordt gedacht dat werkstress ontstaat door 'te veel', zoals te veel opdrachten. "Maar stress ontstaat meestal doordat er iets ontbreekt," zegt Van Rhenen. Werkdruk wordt vaak aangepakt door meer mensen aan te nemen, maar dit heeft niet altijd een positief effect op hoe de werkdruk wordt beleefd. "Het is belangrijk om te kijken naar sociale factoren en beleving." Het sturen van de manier waarop mensen werk en druk ervaren, is goed mogelijk. Het geven van complimenten, waardering uitspreken en begrip tonen zijn effectieve methoden.

  Een betere verbinding tussen medewerkers en werkgevers, en tussen collega’s  onderling, verbetert de werkbeleving en voorkomt stress. Groepen collega's die samen activiteiten ondernemen, zoals sporten of lunchwandelingen maken, vinden niet alleen plezier maar ook ondersteuning bij elkaar. Dit zorgt voor laagdrempelige gesprekken over werk en het delen van ervaringen, wat de kern vormt van deze verbinding.

  Niet alleen werkgevers, maar ook medewerkers moeten kijken naar wat hen energie geeft. "Ben ik (nog) blij met wat ik doe?" is een belangrijke vraag, volgens Van Rhenen. Veel mensen doen werk waar ze niet meer enthousiast van worden. Het vergelijken van werk met een batterij, benadrukt hij dat naast het opladen van de batterij, het doel waarvoor de energie wordt gebruikt ook belangrijk is.

  Vooral jongeren lijken steeds vaker last te hebben van burn-out (inmiddels 1 op de 4), mogelijk omdat ze hun idealen en zingeving niet terugvinden in hun werk. Het is essentieel dat medewerkers actief op zoek gaan naar een baan die aansluit bij hun waarden en interesses om stress en uitputting te voorkomen.

  Het proactief aanpakken van werkstress is cruciaal om te voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. Werkstress fungeert steeds vaker als een voorportaal voor ernstige klachten zoals depressies, angsten en burn-outs. Een open dialoog aangaan, samen een kop koffie drinken of een rondje lopen met collega's en leidinggevenden kan veel opleveren en langdurige uitval voorkomen. "De kracht van verbinding is dat mensen, door meer te delen, vanzelf belangrijke correcties doorvoeren. Ervaar je stress? Zoek dan zo snel mogelijk iemand op en praat erover!"

  Deel deze pagina