1. Nieuws

  Nieuwsoverzicht

  Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


  Interview: Als manager moet je de signalen van stress leren herkennen

  Om betrokken medewerkers te hebben die plezier hebben in het werk is een veilige werkomgeving essentieel. Maar hoe zorg je nu voor een echt veilige en gezonde werkomgeving? En houd je in de gaten of je medewerker de werkdruk (nog) aankan?

  De Week Tegen Pesten: wat wij kunnen doen tegen pestgedrag op de werkvloer

  Bij mkbasics.nl erkennen we het belang van een veilige en respectvolle werkomgeving. Pestgedrag op de werkplek kan niet alleen schadelijk zijn voor het welzijn van medewerkers, maar het kan ook de productiviteit en tevredenheid negatief beïnvloeden. Daarom sluiten we ons aan bij de week tegen pesten om bewustwording te creëren en actie te ondernemen tegen pestgedrag in de werkomgeving.

  Keuringen: het belang van gezondheid en veiligheid op het werk

  Periodieke keuringen, ook bekend als Arbeids Gezondheidskundige Onderzoeken, spelen een cruciale rol in het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers Deze periodieke medische onderzoeken zijn bedoeld om de gezondheid van medewerkers te beoordelen, potentiële risico's te identificeren en bij te dragen aan het voorkomen van beroeps gerelateerde aandoeningen.

  Vertrouwenspersonen op de werkplek: ondersteuning en veiligheid voor medewerkers

  Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving, inclusief de onderlinge werkverhoudingen tussen je medewerkers. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het beschermen van medewerkers tegen de negatieve gevolgen daarvan is een cruciaal aspect van je beleid. Een onmisbaar onderdeel van dit beleid is de aanstelling van een vertrouwenspersoon.

  Verzuimbegeleiding: van cruciaal belang

  Een gezonde en productieve werkomgeving is van groot belang voor het succes van een organisatie. Als er medewerkers uitvallen, is een effectieve verzuimbegeleiding van groot belang. Bij goede verzuimbegeleiding werken werkgevers en arbodiensten samen om zieke medewerkers te ondersteunen, hun herstel te bevorderen en de impact van ziekteverzuim op het organisatie te minimaliseren.