Vitaliteit

Vitale werknemers presteren beter!

Vitaliteit

Vitaliteitsgesprek werkgever

We leven en werken in een tijd waar veel gebeurt. We moeten langer doorwerken, hebben een vergrijzende bevolking, een lagere werkloosheid, een grote informatievoorziening, verregaande automatisering en  robotisering. Veel van de huidige banen verdwijnen en medewerkers vragen om meer zeggenschap. Dit alles brengt onzekerheid met zich mee, voor de medewerkers én de organisatie…

Daarmee zijn duurzame inzetbaarheid en vitaliteit belangrijke thema’s in onze huidige maatschappij. De noodzaak dat medewerkers flexibel inzetbaar zijn en blijven is groot.

Helaas zijn medewerkers niet altijd vitaal en optimaal inzetbaar.

60% van de Nederlandse medewerkers heeft met stress te maken, neemt het aantal burn-out klachten toe, presteert 25% onder hun potentieel en heeft 1/3 last van hoge werkdruk. Om ervoor te zorgen dat medewerkers vitaal en inzetbaar zijn, is het voor veel organisaties van belang dat er een duurzame gedragsverandering op gang komt bij hun medewerkers. Hoe pak je vitaliteit binnen je organisatie nu concreet aan en zie je toe dat je structureel succes boekt? Als deze vragen leven, gaat een van onze vitaliteitsadviseurs graag eens vrijblijvend met je in gesprek om samen de mogelijkheden te verkennen.

Een gesprek aanvragen kan eenvoudig door te mailen naar sales@mkbasics.nl.

Vitale organisaties presteren beter!