Adviseur arbeid & gezondheid

De adviseur arbeid & gezondheid (AAG) heeft na het verkrijgen van een BIG registratie een Post-HBO specialisatie in de bedrijfsgezondheidszorg afgerond. Deze specialisatie richt zich op de bescherming van de mens in zijn arbeid en de bewaking van zijn arbeidsomstandigheden. Dit vindt zijn wettelijke basis in de Arbowet. Bij mkbasics.nl werken deze professionals onder de functiebenaming adviseur arbeid & gezondheid. 

De adviseur arbeid & gezondheid:

  • Beschikt over medische kennis en heeft de nodige kennis over aandoeningen en ziekten, voorgeschreven medicatiegebruik en medische behandelingen. 
  • Is bij mkbasics.nl de enige BIG geregistreerde adviseur die naast de bedrijfsarts in het medisch dossier van de verzuimapplicatie van de werkgever mag werken. BIG staat voor: “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.” De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Doelstelling van de wet is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet richt zich op de individuele gezondheidszorg. De BIG geregistreerde AAG is zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk. 
  • Werkt vanuit taakdelegatie. Dit betekent dat de adviseur arbeid & gezondheid in opdracht van de bedrijfsarts werkt, waarbij de bedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid draagt.
  • Maakt bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid een plan van aanpak van arbeidsmogelijkheden en stelt daarbij de behorende werkhervattingsadviezen voor werkgever en werknemer op.