1. Regels rondom ziekmelden door zwangerschap of bevalling

  Regels rondom ziekmelden door zwangerschap of bevalling

  In de praktijk zien we vaak dat een medewerkster ziek is ten gevolge van een zwangerschap en/of bevalling, maar dat de regels hieromtrent niet altijd duidelijk zijn voor de werkgevers. Lees hier alle ins en outs.

  Ziek voor de bevalling

  Bij de meeste werkgevers is het bekend dat een medewerkster die ziek is ten gevolge van haar zwangerschap, ziek gemeld kan worden bij het UWV. Je vraagt dan een Ziektewet uitkering voor haar aan. Als werkgever krijg je dan 100% van het maximale dagloon gecompenseerd door het UWV. Je kunt er ook voor kiezen om de uitkering direct aan je medewerkster uit te laten betalen.

  Maar wist je dat dit ook geldt voor als je medewerkster een miskraam of een abortus heeft gehad en in sommige gevallen ook als ze door de zwangerschap een bepaalde behandeling niet kan krijgen?

  Voortijdig geëindigde zwangerschap
  Voor een geëindigde zwangerschap tijdens de eerste 24 weken (miskraam of abortus) geldt dat de medewerkster geen zwangerschapsuitkering krijgt. Meldt zij zich ziek? Dan kun je voor haar een Ziektewet uitkering aanvragen. Geef bij de aanvraag aan dat de zwangerschap voortijdig is geëindigd.

  Is de zwangerschap geëindigd na 24 weken door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan krijgt je medewerkster een bevallingsuitkering van 16 weken.

  Was er al een WAZO aanvraag gedaan, dan geef je de gewijzigde ingangsdatum van het verlof direct door met het formulier Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering.

  Re-integratie verplichtingen
  Voor de zieke zwangere medewerkster gelden dezelfde re-integratieverplichtingen als bij een niet zwangere zieke medewerker. Namelijk dat ze uiterlijk in de 6e week de 1e keer naar de bedrijfsarts gaat en daarna periodiek opnieuw. Daarnaast wordt er gekeken naar passend werk en worden er bepaalde documenten opgesteld, zoals onder andere het Plan van Aanpak en bijstellingen Plan van Aanpak.

  Wanneer je medewerkster een paar weken voor de ingang van haar verlof ziek wordt en je overweegt om haar niet naar de bedrijfsarts te sturen, dan kan dit uiteindelijk negatief uitpakken mocht zij na haar verlof nog ziek zijn. De bedrijfsarts legt haar beperkingen vast, die na het verlof van belang zijn.

  Zwangerschaps- en bevallingsverlof (WAZO verlof)
  Een zwangere medewerkster heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschap- en bevallingsverlof.

  De uitkering kan aan jou uitbetaald worden of rechtstreeks aan je medewerkster en bedraagt 100% van het maximum dagloon.

  Haar verlof gaat in tussen de 6e en de 4e week voor de dag van haar vermoedelijke bevallingsdatum. Dus in de 34e tot 36e week van de zwangerschap. De werkgever vraagt bij het UWV hiervoor een WAZO uitkering aan. Dit dien je tussen de 4 en de 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aan te vragen.

  Is je medewerkster zwanger van een meerling, dan heeft zij 4 weken extra zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze periode duurt dan minimaal 20 weken. Het bevallingsverlof blijft 10 weken, maar het zwangerschapsverlof gaat eerder in. Namelijk tussen de 10e en de 8e week voor de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum. In de 30e tot 32e week van de zwangerschap.

  Is je medewerkster ziek voor haar verlof dan dient zij altijd 6 (of in het geval van een meerling 10 weken) van tevoren met verlof te gaan.

  Flexibiliseringsperiode
  Het kan voorkomen dat je medewerkster zwanger is, maar nog niet ziek was voor haar verlof. Indien zij ziek wordt tussen de 6 en de 4 weken (bij een meerling tussen de 10 en de 8 weken) en een dag voor haar vermoedelijke bevallingsdatum, dan gaat haar WAZO uitkering direct in. Je zult hiervoor een wijziging door moeten geven aan het UWV. De ziekte oorzaak en de duur van het verzuim zijn hiervoor niet relevant.

  Flexibel WAZO opnemen
  Sinds 01-01-2015 is het mogelijk om het WAZO verlof flexibel op te nemen. Na de bevalling heeft je medewerkster altijd recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Hiervan moet zij 6 weken verplicht aaneengesloten opnemen na haar bevalling. De overige weken van haar bevallingsverlof mag zij in overleg met haar werkgever over een periode van 30 weken flexibel opnemen. Hierin zijn verschillende mogelijkheden. Je medewerkster dient dit verzoek uiterlijk 3 weken nadat haar bevallingsverlof is ingegaan aan jou te overleggen en jij dient haar uiterlijk binnen 2 weken een reactie te geven. Haar verzoek mag alleen afgewezen worden als je daar een zwaarwegend bedrijfsbelang voor heeft. Het UWV zal de WAZO uitkering wel aaneengesloten aan jou of je medewerkster uitkeren.

  Ziek na de bevalling

  Nadat je medewerkster bevallen is kan het gebeuren dat zij nog steeds ziek is of juist ziek is geworden na haar bevalling. Het is daarom belangrijk om in de laatste weken van het verlof contact met haar te hebben. Informeer je arbodienst als je medewerkster ziek is, zodat zij zo snel mogelijk een afspraak met een bedrijfsarts kunnen inplannen.

  Mocht zij ziek zijn door dezelfde oorzaak/dezelfde beperkingen als voor haar verlof, dan tellen de ziekteperiodes voor en na het verlof als één ononderbroken periode door voor de loondoorbetalingsverplichting. De 1e dag waarop zij oorspronkelijk ziek is gemeld blijft staan.

  Is de oorzaak van haar ziekte anders, dan begint direct na het verlof een nieuwe ziekteperiode.
  Vindt de ziekte zijn oorsprong in de bevalling, dan vraag je voor je medewerkster weer een Ziektewet uitkering aan.

  Termijnen meldingen

  Bij het UWV is het altijd van belang dat je op tijd een melding doorgeeft. Het betreft dan een ziekmelding, een deelherstelmelding en de herstelmelding. Doe je dit te laat, dan kan het UWV een boete opleggen. De boete is afhankelijk van hoeveel te laat je de melding hebt doorgegeven.

  Wat Wanneer
  Ziekmelding t.g.v.
  zwangerschap
  Uiterlijk binnen 6 weken na de ziekmelding. Wist je niet dat je medewerkster zwanger was, dan mag je dit ook later doen, maar wel beargumenteerd.
  (Deel)herstelmeldingen
  t.g.v. zwangerschap
  Binnen 48 uur nadat de melding ingaat.
  Ziek tijdens de
  flexibiliseringperiode
  Uiterlijk op de 4e dag na de aanvang van de flexibiliseringperiode.
  Ziek na de bevalling Uiterlijk op de 4e ziektedag.
  (Deel)herstelmeldingen
  t.g.v. zwangerschap
  Binnen 48 uur nadat de melding ingaat.

  Had je je zieke medewerkster nog niet ziek gemeld en is zij al weer beter, doe dan tegelijkertijd de ziek- en de herstelmelding.

  Meer informatie

  Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je casemanager.

  ____________

  8 juni 2020 aangemaakt - 2 mei 2022 bijgewerkt

   

  Deel deze pagina

  Terug naar nieuwspagina