Vitaliteit

Vitale werknemers presteren beter!

Vitaliteit

Vitaliteitsgesprek werknemer

Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn. Vitaliteit heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn; ‘je goed en energiek voelen’.

In een vitaliteitsgesprek inventariseert de vitaliteitscoach het vitaliteitsvraagstuk en helpt met het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan. Dat leidt tot een gericht advies om tot structurele vitaliteitverbetering te komen.

Voor wie is het vitaliteitsgesprek bestemd?
Het vitaliteitsgesprek is bestemd voor werknemers met vragen en/of aandachtspunten over vitaliteit, leefstijl en werk-privébalans.

Hoe werkt het vitaliteitsgesprek?
In een vitaliteitsgesprek brengt de vitaliteitscoach samen met de medewerker de vitaliteit in kaart. Daarbij wordt naar het gehele palet van vitaliteit en werkvermogen gekeken in relatie tot duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Vooraf vult de medewerker een vitaliteitsscreening (middels een digitale vragenlijst) in of heeft de medewerker wellicht al meegedaan aan een preventief medisch onderzoek (PMO). De leefstijl vragenlijst en/of de meetresultaten van het PMO zijn input voor het vitaliteitsgesprek. In het gesprek worden de uitslagen van de vragenlijst (en evt. gezondheidscheck) teruggekoppeld en samen gekeken naar de persoonlijke thema’s welke een relatie hebben met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vervolgens wordt de motivatie tot verandering betreffende het persoonlijke vitaliteitsthema besproken.

Het gesprek wordt afgesloten met een gericht advies en/ of een eerste aanzet voor het maken van een plan van aanpak om ‘in beweging’ te komen. De vitaliteitscoach maakt hierbij gebruik van motiverende gesprekstechnieken gericht op ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering.

Wat levert het op?
-Inzicht in eigen vitaliteit
-Optimaliseren van vitaliteit en inzetbaarheid door tijdige bewustwording
-Bevorderen van bewustzijn op het gebied van vitaliteit, gezondheid, eigen gedrag en mogelijkheden
-Het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan
-Rapportage voor de werkgever en bedrijfsarts

Interesse? Mail naar sales@mkbasics.nl.