Vitaliteit

Vitale werknemers presteren beter!

Vitaliteit

Aan het werk met Vitaliteit (team)

Vitaliteit bespreekbaar maken heeft een positieve invloed op de prestaties op het werk. Door dit programma geeft managers/ leidinggevenden sturen op het bevorderen van vitaliteit.

De dialoog aangaan over vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid met de medewerkers wordt vaak ervaren als spannend. Toch is het voor een succesvolle (team)prestatie van belang dat een leidinggevende de vitaliteitsdialoog kan voeren. Sterker nog; je kunt vanuit je leidinggevende rol een cruciale bijdrage leveren voor de medewerker. 

Wij bieden met het programma de vitaliteitsdialoog voor leidinggevenden de mogelijkheid om handen en voeten te geven aan het onderwerp vitaliteit en hoe hierop succesvol te faciliteren, te ondersteunen en leiding te geven. Het uitgangspunt is dat een leidinggevende op dit vlak leiding geeft, stimuleert en de gevraagde actie van de medewerker helpt te realiseren. Wij noemen dat ‘veeleisend helpen’. 

Het programma de vitaliteitsdialoog is modulair opgebouwd en bestaat uit:  2 startbijeenkomsten ‘de vitaliteitsdialoog.’ 

Tijdens deze twee energieke bijeenkomsten wordt gewerkt aan 4 centrale thema’s: 

  • Wat is vitaliteit en wat betekent het voor jezelf?
  • Vanuit een gezamenlijke toekomstambitie sturen op vitaliteit vanuit een leidinggevende rol
  • Het schouwen van je groep medewerkers binnen het thema inzetbaarheid/vitaliteit
  • Het voeren van de vitaliteitsdialoog (veeleisend helpen)

Intervisiebijeenkomsten 
Samen met circa 6 collega leidinggevenden worden praktische en actuele cases doorgenomen als concrete voorbereiding op het handelen in de praktijk. Het gaat hierbij niet om theorie maar over het praktisch handelen en de juiste aansluiting vinden bij je team. Individuele coaching kan daar onderdeel van zijn. 

Teambijeenkomst 
De leidinggevende wordt bijgestaan bij het organiseren van een energieke en interactieve bijeenkomst over vitaliteit en inzetbaarheid met zijn team. Tijdens het programma is er afstemming met het hoger management over de rol van hen in het leerproces van de leidinggevenden. Tot slot wordt een presentatie verzorgd met adviezen vanuit het middenkader. 

Meer informatie: sales@mkbasics.nl.