Vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid / ongewenste omgangsvormen
Als werkgever wil je dat je werknemers zich prettig in de organisatie voelen. Als werkgever ben je mede verantwoordelijk voor het creëren van het juiste werkklimaat. Dit betekent een open en veilige cultuur waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. De sociale veiligheid kan beïnvloed worden door ongewenste omgangsvormen. Hierbij valt te denken aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie & geweld en pesten. Als werkgever streef je naar een sociaal veilige omgeving. Om deze veiligheid te kunnen bieden is het van belang om signalen te herkennen en oplossingen te bieden. De stap voor de werknemer om over dit onderwerp te praten met zijn werkgever is groot. Om deze stap mogelijk te maken en de werknemer en werkgever hierbij te helpen, zet mkbasics.nl de vertrouwenspersoon in.

De vertrouwenspersoon van mkbasics.nl denkt mee, adviseert en helpt bij het inschatten en oplossen van de ongewenste omgangsvormen. Onze vertrouwenspersonen waarborgen hierbij altijd de privacy van de werknemer. Zo werken we samen aan een sociale veiligheid waardoor iedereen optimaal aan het werk kan blijven.

Downloads

Heb je een vraag?