RI&E

RI&E maken voor je organisatie? Ontdek onze risico-inventarisatie en -evaluatie.

  • Krijg online actueel inzicht in je acties: overzichtelijk en simpel te bewaken
  • Signaleer trends en stuur gemakkelijk bij
  • Ontvang directe ondersteuning vanuit een breed scala aan professionals
  • Organisaties waarderen onze RI&E gemiddeld met een 8 

Werkomstandigheden die het werk van je medewerkers optimaal ondersteunen. Dat is de basis voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te geven voorkom je onnodige risico’s. Onze risico-inventarisatie en -evaluatie helpt je daarbij. 

Elke branche of organisatie heeft zijn eigen specifieke risico’s. Daar passen we de omvang en de inhoud van de RI&E goed op aan. Onze professionals weten alles over jouw branche. Dat zorgt ervoor dat er voor de juiste maatregelen en bijpassende oplossingen wordt gekozen, met als resultaat betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Hoe werkt de RI&E?
Met de RI&E kiezen we samen de doelen en gewenste aanpak. Je hebt de keuze om de RI&E zelf uit te voeren, samen te doen of te laten verzorgen door ons. Na de inventarisatie en de beoordeling van de risico’s adviseren onze deskundigen je over passende oplossingen, die deze risico’s verminderen of voorkomen en op die manier de inzetbaarheid vergroten. Alle acties vind je terug in een digitaal instrument, waarmee je de voortgang bewaakt en waar nodig kunt bijsturen. Jaarlijks bespreken we de realisatie van de actiepunten en kijken we vooruit. Wij beschikken over gecertificeerde deskundigen die de RI&E kunnen uitvoeren, begeleiden of toetsen.

Voor de RI&E maken wij gebruik van de diensten van onze moederorganisatie Arbo Unie. 

 
Downloads