Preventiemedewerker

Verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker
De arbowet verplicht werkgevers om zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers.Elke organisatie met medewerkers moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een organisatie) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten

 • Elke organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, als de organisatie maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
 • De organisatie mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker, behalve als er geen mogelijkheden zijn om dit binnen de organisatie te regelen.
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • De organisatie moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.
 • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Hiervoor biedt mkbasics.nl een training preventiemedewerker aan.

Training Preventiemedewerker
Wat wordt er van je verwacht? Hoe weet je welke arboregels er zijn? Hoe pas je ze toe in je werk? Een ééndaagse training Preventiemedewerker bij geeft je antwoord op al deze vragen.
Deze basistraining biedt je nuttige kennis en houvast om deze functie effectief en efficiënt in te vullen. Mkbasics.nl biedt daarnaast nog een belangrijke extra. Alle deelnemers gaan na afloop van de training naar huis met een voor je eigen organisatie gemaakt “benodigd deskundigheids- niveau preventiemedewerker”. Deze stel je zelf op, onder professionele begeleiding, aan de hand van je eigen Risico-inventarisatie en Evaluatie, naast de informatie die je hebt opgedaan. Een waardevol houvast.
Heb je na deze training behoefte aan extra ondersteuning? Kies dan voor extra dagdeel coaching door een van onze zeer ervaren arbo professionals op locatie bij je bedrijf. Tijdens de begeleiding kun je naar eigen behoefte wensen en risico’s van jouw organisatie behandelen.

Programma

 • Plaats, rol  en positie van een preventiemedewerker;
 • Arbowetgeving en informatiebronnen;
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie: risico’s herkennen en prioritering van risico’s;
 • Plan van aanpak en maatregelen;
 • Op basis van risico’s eigen bedrijf deskundigheidsprofiel preventiemedewerker opstellen.
Downloads

Heb je een vraag?