Verzuim

Wij begeleiden uw medewerker van ziekmelding tot re-integratie.

Verzuimtraining

Sturen op inzetbaarheid

Werkgevers vervullen een belangrijke rol, wanneer het gaat om het zorg dragen voor een zo prettig mogelijk werkklimaat. Dit houdt onder meer in dat er aandacht is voor de preventie van ziekteverzuim en begeleiding van verzuimende medewerkers. Belangrijk bij een verzuimmelding van een medewerker, is het gedrag van zowel de medewerker als van zijn/haar leidinggevende.

Belangrijk bij een verzuimmelding van een medewerker is het gedrag zowel van de medewerker als van diens leidinggevende. De accenten liggen soms nog teveel op de gedachte dat het een medisch probleem betreft. Dit leidt veelal tot passief gedrag en dat is juist wat je niet wenst!

Mkbasics.nl biedt een verzuimtraining die bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
1.)  De leidinggevende als regisseur inzetbaarheid
2.)  Oefenen van verzuimgesprekken
3.)  Follow up van de training.

Wilt u eerst een keer sparren met een inhoudsdeskundige kan dat natuurlijk ook.

Hebben we uw interesse gewekt en wordt het tijd voor een daadkrachtige aanpak door de leidinggevende? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op. U kunt ook contact opnemen met uw casemanager.

Downloads

Aanvraag Verzuimtraining