Schuldsanering

Verzuim bij schulden van werknemers is op te lossen 
Verzuimen jouw werknemers vanwege privéproblematiek, zoals bijvoorbeeld het hebben van schulden? Hebben jouw werknemers loonbeslagen? Wordt er om voorschotten of leningen gevraagd of loopt een reïntegratietraject vast?

Ziekteverzuim bij mensen met schulden is bijzonder hoog, het levert gemiddeld 9 extra verzuimdagen per jaar op. Dit is een kostbare zaak voor jouw organisatie.

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in te grijpen als je merkt dat jouw werknemer met deze problemen kampt. Wij kunnen jouw werknemer en jou als werkgever helpen met het adequaat oplossen van deze problematiek en werken met een landelijk netwerk van schuldhulpverleners.

Aanmelding
Wanneer je merkt dat er financiële problemen spelen bij een werknemer dan is het zaak dat direct door te geven aan jouw casemanager van mkbasics.nl. Je wordt vervolgens gebeld door één van de specialisten om informatie bij je op te vragen en de aanpak door te spreken. Zodra de aanmelding en de intake met jou als werkgever is afgerond bellen we de werknemer en maken we een afspraak bij hem/haar thuis. Gedurende het traject houden wij nauw contact met jou als werkgever.

Schuldhulptraject
Het eerste dat we doen bij de werknemer thuis is orde scheppen in de thuisadministratie. We brengen alle inkomsten in kaart en kijken wat iemand wellicht nog mist aan regelingen en voorzieningen. Eventuele problemen met de belastingdienst en/of andere instanties proberen we op te lossen.

Dan wordt de uitgavenkant doorgenomen en gebudgetteerd. Schulden worden stuk voor stuk opgevraagd bij de schuldeisers. Heeft iemand nog voldoende aflossingscapaciteit en zijn de schulden nog niet teveel uit de hand gelopen dan spreken wij zelf regelingen af met de schuldeisers. Als dit niet meer lukt maken we het dossier klaar voor gemeentelijke schuldhulp. 

Wanneer een werknemer inzicht heeft in zijn financiën en duidelijkheid heeft over de geboden regelingen en oplossingen, zal hij/zij sneller weer aan het werk gaan en zal een eventueel reïntegratietraject hierdoor ook vlotter verlopen. Tijdens het traject houden we je telefonisch en via rapportages op de hoogte.

Klantreacties

  • “Ik heb inmiddels in een aantal situaties van slecht financieel management van medewerkers de deskundige hulp ingeschakeld. Zij gaan er zeer voortvarend mee aan de slag, maken heldere afspraken en houden de medewerkers daar ook aan. Opvallend was dat zij niet de neiging hebben om "door te modderen" met hopeloze situaties maar resultaatgericht van aanpak zijn. Een aanrader.”
  • "Waarom heb ik dit niet eerder ingezet?!”


Budgetcoaching
Natuurlijk heb je als je iemand geholpen hebt met zijn of haar schulden deze nog niet geleerd om ook om te gaan met het nieuwe budget. Daarin kan je jouw medewerker helpen door een een budgetcoach in te zetten. 

Meer informatie?
Neem contact op met jouw casemanager of vraag hieronder een offerte aan.