Bedrijfsarts

De bedrijfsarts houdt zich bezig met ziekteverzuim, adviseert over re-integratie, ziekte en werk en over de relatie die daartussen bestaat. Daarnaast verricht de bedrijfsarts onder andere medische keuringen. Bij alle activiteiten ligt de focus op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemer en werkgever. 

Een bedrijfsarts wordt alleen ingezet indien er een medische beoordeling noodzakelijk is. Logisch als je weet dat nieuwe cijfers uitwijzen dat ruim 67% van het verzuim geen medische oorzaak heeft. De bedrijfsarts is dus een medisch adviseur in de 2e lijn! Onze bedrijfsartsen zijn gewend te werken met (register) casemanagers en worden ingezet om te beoordelen of verzuim medisch is of niet. Dit altijd na een heldere vraagstelling door de casemanager, waarop de bedrijfsarts gericht antwoord kan geven.

De spreekuurrapportage van de bedrijfsartsen van mkbasics.nl kenmerkt zich door concrete antwoorden. De bedrijfsarts stelt steeds vaker ook een diagnose en behandelplan voor. In de rapportage wordt vermeldt op er sprake is van (deels) arbeidsgerelateerd verzuim, of er benutbare mogelijkheden zijn (in de huidige werkkring of eventueel in tijdelijk ander werk), een concreet advies met een duidelijke prognose en het voorstellen van een evt. vervolgtraject.

Daarmee gaan de adviezen van de bedrijfsarts nu verder dan vroeger. De bedrijfsarts ziet het verband tussen ziekte en arbeid, iets waar de huisarts doorgaans niet op let. Dit heeft als gevolg dat de diagnoses van bedrijfsarts en huisarts soms van elkaar verschillen. 

Rol casemanager
Een belangrijke schakel tussen bedrijfsarts, werkgever en werknemer is de casemanager. Die begrijpt de taal van alle partijen. Hij vertaalt het advies van de bedrijfsarts en begeleidt bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. 

Als ervaringsdeskundige is de casemanager een steun in de rug voor werkgever en werknemer. De casemanager pakt de adviezen voortvarend op, zodat de werknemer snel weer blijvend aan de slag kan.

Bovendien ziet de casemanager toe op naleving van alle regels en protocollen. Hij zorgt ervoor dat je daarmee niet in de fout gaat. En dat je je kunt blijven richten op de kerntaken van jouw bedrijf.