Overstapservice

Welkom en bedankt in het vertrouwen als toekomstige klant van mkbasics.nl

Om ervoor te zorgen dat de overstap naar mkbasics.nl voorspoedig verloopt, zullen wij je helpen met de overstap. Voor een soepele overgang van de huidige arbodienst naar mkbasics.nl kan je met behulp van bijgaande opzegbrief jouw huidige arbodienst opzeggen.

Indien je nog niet zeker bent van de overstap naar mkbasics.nl, doe je er goed aan om jouw huidige arbocontract alvast pro forma op te zeggen. Wij willen je erop attenderen dat je meestal een opzegtermijn van drie maanden hebt bij jouw huidige arbodienstverlener. Je dient drie maanden voor de aflooptermijn van het contract aangetekend op te zeggen bij jouw huidige arbodienst.

Wilt u ondanks de opzegtermijn bij jouw huidige arbodienst eerder overstappen naar mkbasics.nl, dan kan dat:

  • Zolang jouw huidige contract loopt betaalt je geen abonnementsbijdrage voor het resterende jaar. Wij brengen dan alleen de afgenomen verrichtingen in rekening (ingang contract 1e van de nieuwe maand).Voorwaarde is wel dat je het jaar erop ook aansluit.
  • Wij zullen zorgdragen voor het aanleveren van de inlogcode’s voor Verzuimsignaal en bij organisaties met meer dan 30 werknemers ook voor het inlezen van de personeelsgegevens.
  • Onze casemanager neemt contact met je op om zichzelf voor te stellen, werkafspraken te maken en om eventuele lopende ziekmeldingen door te spreken.

Wil je de huidige opzegtermijn hanteren dan kan dat natuurlijk ook:

  • Vul het contractformulier in en wij sluiten je per gewenste ingangsdatum aan (ingang contract 1e van de nieuwe maand). Wij zullen zorgdragen voor het aanleveren van de inlogcode’s voor Verzuimsignaal en bij organisaties met meer dan 30 werknemers ook voor het inlezen van de personeelsgegevens.
  • Onze casemanager neemt contact met je op om zichzelf voor te stellen, werkafspraken te maken en om eventuele lopende ziekmeldingen door te spreken.

Mail naar sales@mkbasics.nl en wij dragen er zorg voor dat het juiste contractformulier naar u gemaild wordt. Wij vertrouwen op een goede samenwerking in de toekomst.

Pro Forma Opzegging