Casemanagement

Als één van je medewerkers ziek wordt, krijg je onder andere te maken met regelgeving en noodzakelijke verslaglegging. Ons doel is jouw medewerker zo snel mogelijk en verantwoord weer aan de slag te laten gaan. Immers, het werk gaat door!

Bij mkbasics.nl krijg je daarvoor één aanspreekpunt. Iemand die de regels voor je controleert, coördineert en borgt. Een (register) casemanager bij wie je terecht kunt met al je vragen en die staat voor een proactieve begeleiding zodat je personeel optimaal en duurzaam inzetbaar blijft. Dat is personeelszorg waar jij en jouw personeel bij gebaat zijn.

Je hebt hiermee alle wettelijke verplichtingen in één keer geregeld. De casemanager werkt effectief en overzichtelijk volgens een vast verzuimprotocol. Deze goed opgeleide professionals zijn altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in relevante (sociale) wet- en regelgeving. Dat scheelt tijd en kosten. Alle gunstige financiële regelingen zijn bij ons bekend. Een professional zal door de casemanager worden ingeschakeld indien een medische beoordeling noodzakelijk is, of als er een andere wettelijke noodzaak is. 

De casemanager is een belangrijke schakel tussen professional, werkgever en medewerker. Hij vertaalt het advies van de professional en begeleidt bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Het werk van de casemanager gaat verder dan het borgen en coördineren van een snel re-integratie proces van de medewerker. De casemanager heeft een uitstekende kennis van de sociale wetgeving die bijdraagt aan het controleren van en regie houden over de geldstromen voor de werkgever.

Voor ieder spreekuurcontact neemt de casemanager telefonisch contact op met de klant om ook zijn kant van het verhaal te horen en samen een concrete vraagstelling richting de professional te kunnen formuleren.Op o.a. deze vraagstelling koppelt de bedrijfsarts terug, tevens staan er zaken in de terugkoppeling zoals: arbeidsongeschiktheidspercentage, de datum van een vervolgafspraak, de mogelijkheden en/of beperkingen en de verwachte prognose in termen van kortdurend of langdurend verzuim. De casemanager vult zelf deze terugkoppeling aan met een implementatieadvies. Zo krijg je altijd een terugkoppeling waar je echt wat mee kunt!

Dit strak geregelde proces wordt goed ondersteund door het verzuimmanagementsysteem VerzuimSignaal. Hierin wordt de volledige verslaglegging gedaan die je te allen tijde kunt inzien en borgen wij de volledigheid van het dossier. Het systeem is 24 uur per dag bereikbaar. 

Wij maken graag heldere en duidelijke afspraken met je voor aanvang van de dienstverlening. Voer jij de regie of doen wij dat voor jou? Van een volledige ontzorging tot het geheel voeren van de eigen regie wordt dus in samenspraak bepaald. Door deze keuze helder te stellen kennen beide partijen hun positie en daarmee de (eigen) verantwoordelijkheden.