Over verzuim

Wij begeleiden uw medewerker van ziekmelding tot re-integratie.

Over mkbasics.nl

Wij zijn een tikkeltje eigenwijs, wij geloven namelijk niet in de traditionele aanpak van de gemiddelde arbodienst. Onze mkb mentaliteit staat garant voor snelheid & duidelijkheid. Wij zijn een full service arbodienstverlener en met een eigentijdse kijk op verzuim. Verzuim dat in de eerste 2 jaar, maar ook in de 10 jaar erna nog onze aandacht heeft!

Zodra een van jouw medewerkers ziek wordt krijg je te maken met verschillende wettelijke regels. Regels die een investering in tijd vergen maar ook financiële risico's met zich meebrengen. Wij bieden een compleet pakket op het gebied van verzuim- en re-integratie waarbij Wet Verbetering Poortwachter volledig gedekt is. De dienstverlening wordt ingevuld door een vast team van goed opgeleide professionals die samen met jou de arbeidsproductiviteit verhogen en jouw verzuimschadelast beperken. 

Wij werken, in tegenstelling tot de traditionele arbodiensten, met een casemanagementmodel. Meer aandacht voor de klant, snelle en goede communicatie, ontzorgen en gericht op permanente reductie van verzuimkosten (schadelastbeperking) voor de werkgever en arbeidsproductiviteit verhoging van de werknemer. De casemanager is jouw vaste contactpersoon en werkt als jouw verlengde arm. Door zijn kennis van de financiële risico's en verhaalsmogelijkheden (o.a. vergoedingen door verzekeraars, subsidies) is de casemanager in staat om jouw schadelast tot een minimum te beperken.

Door de goed geschoolde niet medische (register) casemanagers ligt onze focus primair op de doorloop van verzuim binnen bedrijven. De nadruk ligt op het proces van terugkeer op de werkvloer en niet op de inhoud. Een bedrijfsarts, als adviseur in de 2e lijn, wordt alleen ingezet indien er een medische beoordeling noodzakelijk is. Logisch als je weet dat cijfers uitwijzen dat ruim 67% van het verzuim geen medische oorzaak heeft. Wij richten ons op de inzetbaarheid en schadelastbeperking.

De snel veranderende (sociale) wetgeving brengt menige uitdaging mee voor elke onderneming. Met een gericht antwoord op de vraag “Wat moet ik doen inzake de nieuwe Ziektewet en WIA” helpen wij grip op de geldstromen te houden. Dit ongeacht of de onderneming eigen risico drager is inzake de Ziektewet en/of WIA. Wij waken scherp over de forse afdrachten aan verzekeraar of overheid (UWV).

Met ruim 50 spreekuur en keuringslocaties, de goed bereikbare casemanager in jouw regio gevestigd en expertise op het gebied van arbeidsrisico’s binnen jouw branche ondersteunen en adviseren we je graag in het bereiken en bewaken van jouw doelen. Ondersteund door goede systemen op het gebied van verzuimbegeleiding en interventies realiseren wij optimale informatie op zowel decentraal als centraal niveau. 

Gezonde werkende mensen, dat is waar wij voor staan!