Over verzuim

Wij begeleiden uw medewerker van ziekmelding tot re-integratie.

Over mkbasics.nl

Wij zijn een tikkeltje eigenwijs, wij geloven namelijk niet in de traditionele aanpak van de gemiddelde arbodienst. Onze mkb mentaliteit staat garant voor snelheid & duidelijkheid. Wij zijn een full service arbodienstverlener en met een eigentijdse kijk op verzuim. Verzuim dat in de eerste 2 jaar, maar ook in de 10 jaar erna nog onze aandacht heeft!

Zodra een van uw medewerkers ziek wordt krijgt u te maken met verschillende wettelijke regels. Regels die een investering in tijd vergen maar ook financiële risico's met zich meebrengen. Wij bieden u een compleet pakket op het gebied van verzuim- en re-integratie waarbij Wet Verbetering Poortwachter volledig gedekt is. De dienstverlening wordt ingevuld door een vast team van goed opgeleide professionals die samen met u de arbeidsproductiviteit verhogen en uw verzuimschadelast beperken. 

Wij werken, in tegenstelling tot de traditionele arbodiensten, met een casemanagementmodel. Meer aandacht voor de klant, snelle en goede communicatie, ontzorgen en gericht op permanante reductie van verzuimkosten (schadelastbeperking) voor de werkgever en arbeidsproductiviteit verhoging van de werknemer. De casemanager is uw vaste contactpersoon en werkt als uw verlengde arm. Door zijn kennis van de financiële risico's en verhaalsmogelijkheden (o.a. vergoedingen door verzekeraars, subsidies) is de casemanager in staat om uw schadelast tot een minimum te beperken.

Door de goed geschoolde niet medische (register) casemanagers ligt onze focus primair op de doorloop van verzuim binnen bedrijven. De naduk ligt op het proces van terugkeer op de werkvloer en niet op de inhoud. Een bedrijfsarts, als adviseur in de 2e lijn, wordt alleen ingezet indien er een medische beoordeling noodzakelijk is. Logisch als u weet dat cijfers uitwijzen dat ruim 67% van het verzuim geen medische oorzaak heeft. Wij richten ons op de inzetbaarheid en schadelastbeperking.

De snelveranderende (sociale) wetgeving brengt menige uitdaging mee voor elke onderneming. Met een gericht antwoord op de vraag “Wat moet ik doen inzake de nieuwe Ziektewet en WIA” helpen wij grip op de geldstromen te houden. Dit ongeacht of de onderneming eigen risico drager is inzake de Ziektewet en/of WIA. Wij waken scherp over de forse afdrachten aan verzekeraar of overheid (UWV).

Met ruim 50 spreekuur en keuringslocaties, de goed bereikbare casemanager in uw regio gevestigd en expertise op het gebied van arbeidsrisico’s binnen uw branche ondersteunen en adviseren we u graag in het bereiken en bewaken van uw doelen. Ondersteund door goede systemen op het gebied van verzuimbegeleiding en interventies realiseren wij optimale informatie op zowel decentraal als centraal niveau. 

Gezonde werkende mensen, dat is waar wij voor staan!