Online arbeidsfysiotherapie

Momenteel is het helaas niet mogelijk om een face-tot-face consult arbeidsfysiotherapie te ondergaan. Juist terwijl het nu zo hard nodig kan zijn! Medewerkers werken veelal vanuit huis, waar zij vaak een minder ergonomische werkplek hebben. Hierdoor kunnen fysieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat ontstaan. Om deze medewerkers te helpen bieden we nu ook online arbeidsfysiotherapie aan.

Intake 
De arbeidsfysiotherapeutische intake en vervolgsessies vinden plaats via online applicaties zoals Microsoft Teams of Skype. De intake bestaat uit een vraaggesprek over het verloop van de klacht, de werkzaamheden en de algemene gezondheidsaspecten van de medewerker. Lichamelijke testen zijn onderdeel van de intake en worden ook online gedaan. Hierbij wordt de medewerker gevraagd diverse bewegingen en oefeningen uit te voeren. 

De arbeidsfysiotherapeut is geschoold in het herkennen van rode vlaggen. Bij twijfel over de ernst van de klacht wordt de medewerker geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Vervolgsessie
Na de intake wordt een behandelplan doorgesproken met de medewerker. Dit behandelplan bestaat uit adviezen om het herstel te bevorderen. Bepaalde activiteiten moeten misschien vermeden worden, terwijl andere juist wel uitgevoerd kunnen worden.

BeLife oefen app
Middels de BeLife oefen app bieden we een online oefenprogramma. Video’s met gesproken instructies bieden de medewerker de mogelijkheid om de fysieke oefening altijd en overal te doen. Online houdt de adviseur contact met de medewerker.

Wat levert online arbeidsfysiotherapie op?

  • De medewerker krijgt een arbeidsfysiotherapeutische diagnose, een behandelplan voor de klachten aan het bewegingsapparaat én een advies om de werkzaamheden zo gezond mogelijk uit te voeren.
  • De medewerker wordt gestimuleerd om zelf de regie te nemen in het herstel van de klacht en weet hoe het herstel positief te beïnvloeden is.
  • De medewerker wordt in een vroeg stadium geholpen er ervaart daardoor minder lang fysieke klachten.
  • Dankzij de brede aanpak is de kans op verzuim (recidief) kleiner.

Duur: een intake duurt 60 minuten. Eventuele online vervolgsessie duren 30 minuten.
Rapportage: op verzoek kan er na de intake een rapportage voor de werkgever (AVG proof) en de bedrijfsarts worden gegenereerd.

Wil je meer informatie over Online arbeidsfysiotherapie? Vul dan onderstaand formulier in.

Bij het uitvoeren van Online arbeidsfysiotherapie maken wij gebruik van de diensten van bedrijfsonderdeel BeLife. Offerte/facturatie geschiedt ook via hen.