Monitor Thuiswerken

In verbinding met thuiswerkende collega's

Thuiswerken vraagt om een andere manier van (samen)werken binnen uw organisatie. Door het werken op afstand mist een leidinggevende de gebruikelijke signalen van de medewerkers. De Monitor Thuiswerken geeft je houvast om teams gemotiveerd en optimaal inzetbaar te houden.

De Monitor Thuiswerken zorgt ervoor dat je grip houd op de mentale veerkracht van je medewerkers, zodat er ook tijdig bijgestuurd kan worden.  Het is belangrijk om goed zicht te houden over de situatie van alle teamleden, de signalen van disbalans te krijgen en in het team afspraken en acties te maken en te evalueren. 

Medewerkers krijgen praktische adviezen over het werk, de privésituatie en hun persoon in relatie tot de situatie van thuiswerken. Leidinggevenden ontvangen vrijwel direct een overall groepsrapportage met daarin per aspect de gemiddelde score, de hoogste en laagste score en de behoeften van de deelnemers. 

Resultaat? Leidinggevenden hebben een helder beeld van de effecten dat thuiswerken heeft op de medewerker en de sociale samenhang in het team. Het geeft een mooi startpunt voor een verbindende dialoog in en met het team.

Wil je meer informatie over de Monitor Thuiswerken? Vul dan onderstaand formuler in.

Bij het uitvoeren van de Monitor Thuiswerken maken wij gebruik van de diensten van onze moederorganisatie Arbo Unie. Offerte/facturatie geschiedt ook via hen.