Leiderschap in crisistijd

Werken in crisistijd betekent dat niet alleen de manier van werken anders is, maar ook de context van werken. Er moet veel geregeld worden en er is geen of weinig structuur. Daarbij kent een crisis verschillende fases en vraagt elke fase om een andere focus van de leiding. Niet alleen om stressvolle situaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden, ook om de kansen die er zijn ook te benutten.

Hoe het management zich opstelt is cruciaal, leidinggevenden zijn juist nu meer dan ooit écht nodig. Er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden. Medewerkers hebben leiders nodig met: een luisterend oor, het kunnen voeden van steun en verbondenheid of focus hebben op zelfregie en eigenaarschap. Omdat elke fase van een crisis om andere taken van een leidinggevende vraagt, is het belangrijk om te weten hoe je hier mee om moet gaan. Hoe blijf je wendbaar? Arbo Unie heeft de deskundigheid in huis om hierbij te helpen.

Mogelijkheden op een rij:

  • Strategische (online) focussessie voor topmanagement: over de rol van het Management team in tijden van onzekerheid.
  • Workshop ‘jouw rol als leidinggevende’: Een interactieve (online) workshop met als uitkomst een plan van aanpak en handvatten de uitvoering.
  • Individuele coaching ‘leiderschap in crisistijd’.
Wil je meer informatie over Leiderschap in crisistijd? Vul dan onderstaand formuler in.

Bij het uitvoeren van Leiderschap in crisistijd maken wij gebruik van de diensten van onze moederorganisatie Arbo Unie. Offerte/facturatie geschiedt ook via hen.