Verzuim

Wij begeleiden uw medewerker van ziekmelding tot re-integratie.

Overstapservice

Welkom en bedankt in het vertrouwen als toekomstige klant van mkbasics.nl

Om ervoor te zorgen dat uw overstap naar mkbasics.nl voorspoedig verloopt, zullen wij u helpen met de overstap. Voor een soepele overgang van uw huidige arbodienst naar mkbasics.nl kunt u met behulp van bijgaande opzegbrief uw huidige arbodienst opzeggen.

Indien u nog niet zeker bent van uw overstap naar mkbasics.nl doet u er goed aan om uw huidige arbocontract alvast pro forma op te zeggen. Wij willen u erop attenderen dat u meestal een opzegtermijn van drie maanden heeft bij uw huidige arbodienstverlener. U dient drie maanden voor de aflooptermijn van uw contract aangetekend op te zeggen bij uw huidige arbodienst.

Wilt u ondanks uw opzegtermijn bij uw huidige arbodienst eerder overstappen naar mkbasics.nl dan kan dat! 

  • Zolang uw huidige contract loopt betaalt u geen abonnementsbijdrage voor het resterende jaar. Wij brengen dan alleen de afgenomen verrichtingen in rekening (ingang contract 1e van de nieuwe maand).Voorwaarde is wel dat u het jaar erop ook aansluit.
  • Wij zullen zorgdragen voor het aanleveren van de inlogcode’s voor Verzuimsignaal en bij organisaties met meer dan 30 werknemers ook voor het inlezen van de personeelsgegevens.
  • Onze casemanager neemt contact met u op om zichzelf voor te stellen, werkafspraken te maken en om eventuele lopende ziekmeldingen door te spreken.

Wilt u uw huidige opzegtermijn hanteren dan kan dat natuurlijk ook!

  • Vul het contractformulier in en wij sluiten u per gewenste ingangsdatum aan (ingang contract 1e van de nieuwe maand). Wij zullen zorgdragen voor het aanleveren van de inlogcode’s voor Verzuimsignaal en bij organisaties met meer dan 30 werknemers ook voor het inlezen van de personeelsgegevens.
  • Onze casemanager neemt contact met u op om zichzelf voor te stellen, werkafspraken te maken en om eventuele lopende ziekmeldingen door te spreken.

Mail naar sales@mkbasics.nl en wij dragen er zorg voor dat het juiste contractformulier naar u gemaild wordt. Wij vertrouwen op een goede samenwerking in de toekomst.

Pro Forma Opzegging