Casemanagement Eigen regie

Belangrijkste kenmerken:

  • Telefonisch overleg in week 4 inbegrepen
  • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer

Met dit pakket heb je de eerste drie weken van verzuim zelf de regie. Blijft een medewerker langer uit de running, dan neemt je eigen vaste casemanager van mkbasics.nl de verzuimbegeleiding van je over. Deskundig, voortvarend en op zo’n manier dat je er honderd procent op kunt rekenen dat je in alle gevallen voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Mochten daarbij werkzaamheden nodig zijn die buiten het abonnement* vallen, dan worden deze op verrichtingenbasis gefactureerd.

Medewerkers ziek en hersteld melden was nog nooit zo makkelijk: dit kan gewoon online via ons gebruiksvriendelijke systeem VerzuimSignaal. Is een medewerker na drie weken nog niet hersteld gemeld, dan neemt onze deskundige casemanager zelf contact op om te peilen of er actie nodig is. Daar hoef je dus niet zelf aan te denken. Wel adviseren we je om bij dreigend langdurig verzuim – bijvoorbeeld bij rugklachten, psychische klachten of een arbeidsconflict – direct na ziekmelding contact met 
De casemanager op te nemen.

Zo kunnen we snel schakelen en in actie komen om te zorgen dat je medewerker weer zo spoedig mogelijk aan de slag kan.

Alle voordelen op een rij

  • Telefonisch overleg in week 4 inbegrepen
  • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
  • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
  • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
  • 100% Arbowet-Proof
  • Grip op je verzuimkosten
  • Een vast aanspreekpunt: De casemanager

Download alle informatie