Casemanagement Eigen regie verrichtingen vanaf dag 21

Belangrijkste kenmerken:

  • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
  • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer

Verrichtingen vanaf dag 21

Met dit pakket heb je de eerste drie weken van verzuim zelf de regie. De vaste casemanager heeft hierna de regie op het hele proces en zal zelf alle benodigde activiteiten in het kader van de WVP bewaken en inzetten en gedurende het verzuim van je werknemer. Alle activiteiten die niet onder het abonnement* vallen, zullen op verrichtingenbasis worden gefactureerd.

De vaste casemanager neemt naar aanleiding van de ziekmelding in VerzuimSignaal na drie weken verzuim van jouw werknemer telefonisch contact met je op, om af te stemmen of actie vanuit mkbasics.nl noodzakelijk is. Je hoeft er dus niet zelf aan te denken om contact met je casemanager te zoeken, wij bellen met jou! Uiteraard adviseren we wel om bij dreigend langdurig verzuim (o.a. rugklachten, psychische klachten en arbeidsconflict) direct na de ziekmelding contact op te nemen met je casemanager. Door deze werkwijze kunnen we snel schakelen en acties inzetten om een snelle terugkeer op de werkvloer te realiseren.

Alle voordelen op een rij

  • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
  • Eerste drie weken van verzuim regie in eigen beheer
  • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
  • Digitaal verzuimportaal (VerzuimSignaal)
  • 100% Arbowet-proof
  • Grip op je verzuimkosten
  • Een vast aanspreekpunt: De casemanager

Download alle informatie