Verzekeren

Optimaliseren & uitnutten van verzekeringsmogelijkheden.

WGA Hiaat

Met de WGA Hiaatverzekering ontvangt uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid een uitkering als aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. Dat voorkomt een te grote inkomstendaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

Uw werknemer krijgt de WGA vervolguitkering via het UWV als hij of zij:

  • Voor 35% tot 80% inkomsten derft als gevolg van de beperking
  • Minder verdient dan 50% van de resterende verdiencapaciteit


De wachttijd voor de WGA-vervolguitkering is standaard minimaal 104 weken. Het verzekerde bedrag is 70% van het verschil tussen het pensioengevend salaris en het minimumloon. Aan het pensioengevend salaris is een maximum verbonden conform de WIA-loongrens.

Wilt u een dramatische inkomstendaling voor uw medewerker(s) bij arbeidsongeschiktheid voorkomen is het verstandig een WGA Hiaat verzekering te regelen.