Verzekeren

Optimaliseren & uitnutten van verzekeringsmogelijkheden.

Verzuim

Als uw werknemer ziek wordt, krijgt u als werkgever te maken met allerlei wettelijke regels. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. Dit risico kunt u verzekeren. Het overwegen waard als u vooraf uw risico’s goed in kaart heeft gebracht.

Kenmerken

  • Eerste twee jaren loondoorbetaling gedekt.
  • Gangbaar: 100% dekking 1ste ziektejaar & 70% 2e ziektejaar (andere varianten op aanvraag).
  • Eigen risico termijn naar keuze bv. 14, 28, 42, 91 of 182 dagen.


Werkgevers met een bruto loonsom vanaf € 650.000 krijgen veelal een zgn. stop loss dekking. Deze biedt een eigen risico in de vorm van een drempelbedrag, waarna een claimuitkering volgt.