Zorgeloze werknemers werken beter!

Financiële problematiek leidt tot piekeren, zorgen en mentale problemen. Problemen waardoor uw werknemers minder effectief worden, meer fouten maken of zich zelfs genoodzaakt voelen om ziekteverlof aan te vragen.

Loonbeslagen
Daarnaast kunt u als werkgever geconfronteerd worden met loonbeslagen.
Loonbeslagen zijn een grote belasting voor een bedrijf om niet te spreken van de risico’s ervan.  Wist u dat wanneer u als bedrijf een informatieverzoek van de deurwaarder niet goed uitvoert, dit grote gevolgen voor uw bedrijf kan hebben? Wat moet u in geval van een loonbeslag doen en wat kan u verwachten? Wat mag wel en wat mag niet?

Als een werknemer zijn rekening niet betaalt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen, het zogenaamde loonbeslag. U bent dan verplicht om een deel van het inkomen van uw werknemer over te maken naar de deurwaarder. Als de rechter het loonbeslag goedkeurt krijgt u als werkgever een brief van de deurwaarder met een informatieverzoek.

1) Informatieverzoek
De deurwaarder verzoekt u gegevens te verstrekken over het salaris van uw werknemer. Dit informatieverzoek derdenbeslag moet u binnen de gegeven termijn (vier weken) terugsturen. Doet u dit niet dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de hele vordering. Dit kan soms in de tonnen lopen!

2) Het beslag
De deurwaarder zal contact met u opnemen. U moet vervolgens bij iedere salarisbetaling alles wat boven de zogenaamde beslagvrije voet uitkomt overmaken naar de derdenrekening van de deurwaarder.

3) Hoe hoog is de beslagvrije voet?
De deurwaarder noemt de beslagvrije voet in het exploot. Wettelijk gezien is de beslagvrije voet gelijkgesteld aan 90% van de huidige voor uw werknemer geldende bijstandsnorm. Echter, de deurwaarder dient rekening te houden met bepaalde kostenposten die ervoor kunnen zorgen dat de beslagvrije voet hoger uitkomt dan de 90% bijstandsnorm:

a. Het feit of iemand alleenstaand (met kinderen) is of samenwoont/gehuwd in (gezinssituatie).
b. Woonkosten (huur of hypotheek)
c. Premie zorgverzekering (Indien er over het salaris een bronheffing zorgpremie door het ZIN wordt ingehouden, dan kunt u de brief hiervan meesturen.
d. Inkomsten uit toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Vraag uw werknemer om een kopie van de beschikkingen in het jaar dat het beslag valt.
e. Het feit of de partner inkomsten heeft. De beslagvrije voet kan met maximaal de helft worden verlaagd als er ook een ander inkomen is, bijv. van de partner of nog een baan.

4) Als er een loonbeslag aan zit te komen, bespreek dat dan met uw werknemer.
a. Bespreek wat onder het beslag valt:  vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enzovoort.
b. De duur van het beslag.

Een loonbeslag zorgt er vaak voor dat mensen veel van hun rekening niet meer kunnen betalen. Veelal levert het meerdere schulden op. Bespreek hoe u deze werknemer kunt helpen. Soms duurt een beslag zo lang dat men niets meer kan. Het is heel goed mogelijk uw werknemer te helpen door een schuldhulpverlener in te schakelen.

Hoe herken je schulden bij werknemers? 

 • Concentratieproblemen, kleine ongelukjes
 • Vaak te laat, vaak ziek zijn of zich ziek voelen (kort verzuim)
 • Verzoek om meer (over)uren werk
 • Aanvragen om uitbetaling vakantie-uren of -dagen
 • Aanvragen voorschot, of lening
 • Stressgevoelig, snel boos, klagen over werkdruk
 • Loonbeslagen
 • Privételefoongesprekken onder werktijd (met deurwaarders en incassobureaus)
 • Wil niet meedoen met verjaardagen of uitjes. 
 • Lenen bij collega’s, niet over geldproblemen durven praten
 • Post komt niet aan of wordt geretourneerd. (brievenbus zit zo vol dat er niets meer bij kan).
 • Gaat niet op vakantie, werkt alleen maar
 • Vragen om hulp bij het oplossen van problemen
 • Fraude, diefstal binnen het bedrijf
 • Slechte persoonlijke hygiëne. (o.a. slecht gebit, kleding en schoeisel niet in orde, nare geurtjes)
 • Auto ziet er slecht uit (vaak onverzekerd)
 • Schaamte, contact vermijden, slaapproblemen van de geldzorgen
 • Verslaving, o.a. gokken, loterijen, veel roken
 • Kan het allemaal niets meer schelen, onverschilligheid
 • Hulp bij schulden van werknemers.

Onze partner, de Sociale Raadsvrouw, werkt aan verzuim dat veroorzaakt wordt of dreigt te worden door het hebben van schulden. De werknemer wordt thuis bezocht om zijn administratie door te nemen en/of op te zetten en te zien hoe het inkomen verruimt kan worden door ongebruikte regelingen & voorzieningen te benutten. Ook wordt bekeken hoe iemand kan bezuinigen op de uitgaven. De loonbeslagen worden gecorrigeerd in samenwerking met u en de werknemer. Soms wordt er doorverwezen naar (bedrijfs-)maatschappelijk werk of een psycholoog. 

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met uw casemanager