Zorg & bedrijfsgezondheid

De zorg kan van grote invloed zijn op de kosten van uw bedrijfsgezondheid. Het niet verzekerd zijn voor een behandeling kan verzuimverlengend werken. Ook de afstand tot zorgverleners heeft invloed op de kosten van verzuim. Wat heeft u met uw medewerkers afgesproken? Wie betaalt de rekening? En de reiskosten?

Medewerkers kiezen zelf voor een zorgverzekeraar inclusief een eigen risico. De prijs is vaak erg bepalend in die keuze. Bij de goedkopere verzekeringen is de keuzevrijheid voor een behandelaar zeer beperkt. Zijn die partijen op kwaliteit ingekocht en zijn daarom de kosten lager? Mocht de vrije zorgkeuze verder beperkt worden, wordt de noodzaak om het de aandacht te geven enkel groter. 

Niemand wil de hoofdprijs betalen, ook uw medewerkers niet. U kunt als organisatie een collectief zorgcontract afsluiten voor 1 werknemer of meer. Het afsluiten van dat collectief kost u als werkgever niets. Als de medewerker al is aangesloten of zich aansluit bij deze aanbieder betekent dat een extra korting op zijn of haar premie. 

Weet u niet precies wie waar verzekerd is, vraag het uw collega’s! Bij die partijen kunt u dan een collectief afsluiten. Alle collega’s krijgen dan een premiekorting via het werk. Een alternatief is om een bepaalde verzekeraar te promoten. Dit kost tijd en aandacht. De vraag is ook hoe groot dan het percentage van uw medewerkers is dat zich dan ook echt bij die verzekeraar aansluit en korting krijgt. 

Wat kunt u nu doen als werkgever? Het is van belang in ieder geval de samenstelling van uw populatie werknemers goed in beeld te hebben. Het maakt namelijk uit of uw bestand regionaal of landelijk is opgebouwd. Zeker als er een verplichte winkelnering komt. Is uw bestand regionaal, kies dan regionaal een of meerdere collectieven. Is uw populatie landelijk dan is het goed om u te baseren waar de meeste collega’s reeds verzekerd zijn. 

Ook kunt u bij bijvoorbeeld veel voorkomende fysieke klachten afspraken maken met een aanbieder (regionaal of landelijk) of afspreken met uw arbodienst dat deze interventies altijd moeten worden ingezet omwille van snelheid. Enkele verzekeraars schermen nu ook met aanvullende bedrijfsgezondheidspakketten voor werkgevers. Pakketten waar behandelingen inzitten die werkgever aan alle werknemers kan aanbieden ongeacht waar ze verzekerd zijn. 

Een grote diversiteit aan verzekeraars door het hebben van meerdere collectieven betekent ook dat verzekeraars niet snel bereid zullen zijn te investeren in al uw werknemers. Het wordt anders wanneer u een regionaal tussenpersoon inschakelt. Uw collectieven kunt u veelal ook via hen realiseren. 

Vervolgens kunt u uw assurantietussenpersoon vragen om een bijdrage in de kosten van de bedrijfsgezondheid. Heeft u veel medewerkers bij een verzekeraar? Ga in gesprek en kijk wat zij voor u willen doen. Een deel van premie die de tussenpersoon of verzekeraar ontvangt is een mooie start.

Geschreven door: Rik Nijkamp