Wisselen van arbodienst

Als u niet tevreden bent met een van uw aanbieders zijn er 2 mogelijkheden: u gaat met de aanbieder in gesprek of u zoekt uw heil ergens anders. Met betrekking tot arbodiensten is het verloop over het algemeen laag. Kijkend naar onze eigen populatie zegt jaarlijks een paar procent van de klanten op om haar heil elders te zoeken, al dan niet voorafgegaan door een goed gesprek. 

De gemiddelde duur van het ‘aangesloten zijn bij een arbodienst’ is lang. Wel zien wij regionale verschillen. Het Noorden, Oosten en het Zuiden zijn veel ‘trouwer’ dan bedrijven in het Westen. Daar is de ‘wisselbereidheid’ veel groter dan in de rest van Nederland, ook afgezet tegen het aantal bedrijven in de verschillende delen van het land.

De 3 overige regio’s zijn dus ‘trouwer’, in de praktijk ligt dat veelal grotendeels aan de vent en niet aan de tent naar blijkt uit onze informatie. De verzuimbegeleider of bedrijfsarts is de ‘sleutel’ waar het om draait en de reden dat bedrijven blijven of vertrekken. De centralisatieslag van de grotere arbodiensten heeft als resultaat dat de vaste contactpersonen op afstand komen te zitten. Een ongewenste situatie voor veel bedrijven. De kennis van het bedrijf en medewerkers wordt als veel minder ervaren.

Ziekmelding via de computer of app wordt niet door iedereen gezien als gemakkelijk. Met name de kleine mkb bedrijven bellen liever direct met hun contactpersoon. Bereikbaarheid is tevens een van de meest belangrijke zaken voor bedrijven, naast het direct in actie komen. Dat laatste kan bestaan uit het versneld zien of contact opnemen met de medewerker. Kleine bedrijven willen door de bank genomen ontzorgt worden en grotere mkb bedrijven willen begeleid worden bij (lastige) casuïstiek. 

Overstappen betekent dus eigenlijk zoeken naar een arbodienst die goed bereikbaar is, snel en adequaat contact zoekt en de dienstverlening afstemt op de omvang, maar ook op de wensen van het bedrijf. Zaken als privacy, overdragen van dossiers e.d. worden als vanzelfsprekend ervaren.

Wat betekent overstappen naar de gecertificeerde arbodienst mkbasics.nl? Als u wilt weten wie uw vaste contactpersoon wordt kijk dan hier. Met hem of haar stemt u de dienstverlening af en staat u stil bij de risico’s en de mate waarin u risico wilt lopen. Tot slot staan we stil of u die risico’s wenst te verzekeren. Het gaat inmiddels namelijk niet meer om 2 maar om 12 jaar doorbetalen bij ziekte. Alle meldingen (ziek, beter, in- en uit dienst) kunt u doen via onze app, online of telefonisch. 

Naast dat onze contactpersonen bij u om de hoek gevestigd zijn, zijn het ook specialisten op het gebied van sociale zekerheid die u helpen bij verzuim & re-integratie van uw medewerkers. Maar indien gewenst ook bij het vitaal houden van uw medewerkers! Wij houden graag samen met u grip op uw geldstromen. Een afspraak is snel gemaakt! 

TIP: Wilt u extra tijd om u keuze goed af te stemmen/ te overwegen. Zeg dan uw huidigeaanbieder pro forma op.

Geschreven door: Rik Nijkamp