Wet Werk en Zekerheid in het kort

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Deze wet geeft tijdelijke werknemers meer rechten. De maatregelen in deze wet zijn bedoeld om een tweedeling tussen vaste en tijdelijke werknemers tegen te gaan. En om te zorgen voor meer doorstroming op de arbeidsmarkt. 

Maatregelen in de Wet werk en zekerheid die belangrijk voor u als werkgever zijn:

  • De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs in een periode van 3 jaar ingekort tot 24 maanden. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2016.
  • U mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden, ongeacht de cao. Ook in een aansluitend contract mag geen proeftijd staan.
  • Bij opvolgende contracten moet u uw werknemer vanaf 1 juli 2015 na 2 jaar (dat is nu 3 jaar) een vast dienstverband aanbieden.
  • Vanaf 1 juli 2015 geldt er een vaste route voor ontslag: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via UWV, ontslag om andere redenen via de kantonrechter.
  • Vanaf 1 juli 2015 moet u bij ontslag een transitievergoeding betalen aan de werknemer. Ook na 2 jaar ziekte. De werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor scholing voor bijvoorbeeld een andere baan of beroep. Voorwaarde is wel dat de werknemer ten minste 2 jaar in dienst is geweest.

Meer informatie:

http://www.uwv.nl/Werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2014/juli/Eerste_Kamer_stemt_in_met_Wet_Werk_en_Zekerheid.aspx

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/06/10/ruime-steun-in-de-eerste-kamer-voor-de-wet-werk-en-zekerheid.html
Geschreven door: Rik Nijkamp