Werken in besloten ruimtes

Zonder de juiste voorzorgmaatregelen kan werken in besloten ruimten risicovol zijn. Vooral in bedrijven waar het betreden van besloten ruimten geen dagelijkse kost is, kunnen door onervarenheid onnodig risico’s optreden. Met de juiste voorzorgmaatregelen garandeer je de eigen veiligheid.

Een aantal veiligheidsmaatregelen zetten we graag voor je op een rij:

  • Zorg ervoor dat de installatie, waar de besloten ruimte deel van uitmaakt, op een veilige wijze buiten bedrijf is gesteld.
  • Een goede atmosfeer bereik je door te zorgen voor goede ventilatie en door het meten van de concentratie zuurstof en gevaarlijke stoffen, en ook de meting van de kans op explosie. Is de concentratie gevaarlijke gassen te hoog, gebruik dan onafhankelijke ademlucht.
  • Welke werkzaamheden ga je uitvoeren in een besloten ruimte? Worden er vonken geproduceerd als er een risico is op ontbranding of explosie? Wordt er gewerkt met vluchtige oplosmiddelen? Sta hier vooraf bij stil en neem de juiste maatregelen.
  • Dat geldt ook voor reddingsscenario’s, reddingsplan en hulpmiddelen. Oefen daar van tevoren mee met getrainde hulpverleners.

Het zijn behoorlijk wat maatregelen en voordat je het weet zijn er zaken die vergeten worden of niet goed toepasbaar zijn. Om betreden van een besloten ruimte altijd veilig te kunnen uitvoeren, kun je gebruikmaken van een werkvergunning. Hiermee wordt systematisch nagegaan welke risico’s er zijn, welke beheersmaatregelen er genomen zijn, wie toezicht houdt en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Veiligheidskundigen van mkbasics.nl kunnen je helpen om de betredingen van besloten ruimten in je organisatie altijd veilig uit te kunnen voeren. Meer weten? Neem contact op over veiligheidsmaatregelen met uw casemanager.