Werkdrukkompas

Een derde van al het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder werkdruk. PSA is de meest voorkomende beroepsziekte. Voor de aanpak van werkdruk is medewerking van het management cruciaal. Werkdruk is een complex begrip, waar ook het management vaak geen pasklare oplossingen voor heeft. Vaak ‘vreest’ het management dat de enige (kostbare) oplossing ‘meer mensen’ is.

Aandachtspunten & oplossingen
Het werkdrukkompas laat op een heldere manier zien wat werkdruk is en hoe organisaties het kunnen aanpassen. Aan de hand van stellingen geeft het een eerste indicatie van de belangrijkste aandachtpunten bij werkdruk in de organisatie, gevolgd door mogelijke oplossingen.

Uit het kompas volgt een kant-en-klare presentatie met uitleg, resultaten en oplossingen om met het management in gesprek te treden over werkdruk. Minister Asscher gaf eerder al het startsein voor de campagne ‘herken de druppel’ om PSA, waaronder werkdruk, aan te passen. De campagne maakt onderdeel uit van het plan van aanpak dat het ministerie de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers uitvoert om uitval en ziekteverzuim door PSA te voorkomen en om het bespreekbaar te maken. 

Natuurlijk ondersteunt uw casemanager u graag met de resultaten en waar nodig kan ook een van onze arbeids- en organisatiedeskundigen u helpen. 

Bron: www.werkdrukkompas.nl

Geschreven door: Werkdrukkompas