Wat mag je wel en niet vastleggen?

N.a.v. het Abrona rapport zag de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de privacy in het gedrang komenen bracht de ‘beleidsregels 2.0.’ uit. Hierin geeft de AP weer wat wel en niet mag m.b.t. de privacy bij verzuim & re-integratie.  
 
Een van de zaken is dat je in het dossier van de medewerkers geen medische gegevens mag vastleggen en dat zien we toch regelmatig voorbij komen. Op verzoek en in overleg met enkele klanten hebben wij een overzicht vervaardigt van wat je niet en wat je wel mag vastleggen. Dat overzicht tref je hier aan.
 
Heb je vragen, neem dan contact op met je casemanager.