Verzuimpolitie? Niet nodig bij ons

Zembla besteedt in een uitzending op 23 maart 2012 aandacht aan het ‘doktertje spelen’ bij VerzuimReductie uit Hengelo. 

Anders dan VerzuimReductie is Arbo Unie en haar onderdelen ( zoals www.mkbasics.nl ) een gecertificeerde arbodienst. 
Daarmee voldoet Arbo Unie aan de kwaliteitsnormen van de ‘Richtlijn Arbodiensten versie 7’ met het certificaat ‘ISO 9001:2008’. 
Dit is van toepassing op: het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.

Met meer dan 100 jaar ervaring verlopen onze verzuimprotocollen professioneel en geheel volgens de normen van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). 
Daarom is Arbo Unie, als echte arbodienst, de businesspartner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van mensen op de werkvloer.

Ons doel? Het bereiken van het maximale resultaat. 
Zodat niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn het beste uit werknemers wordt gehaald.