Vertraging UWV-lijsten geeft mogelijk recht op uitstel

De deadline voor het maken van een keuze voor publiek of privaat verzekeren voor de Ziektewet is opgeschoven naar 1 december 2013. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert hiermee op een brief van verzekeraar Aon.

In deze brief van eind juli wordt gesteld dat de aanmeldingstermijn voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en WGA moet worden verlengd omdat het UWV te laat is met het aanleveren van lijsten aan werkgevers, met daarin de gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen. Zonder deze lijsten kunnen werkgevers de risico's van eigenrisicodragerschap niet goed inschatten en geen weloverwogen keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren. Het ministerie heeft het belang van dit verzoek ingezien en de deadline voor het maken van een keuze voor publiek of privaat verzekeren voor de Ziektewet opgeschoven naar 1 december 2013, mits werkgevers vóór 2 oktober hun voorlopige keuze bekend maken, uitstel aanvragen en dit uitstel gehonoreerd krijgen door de Belastingdienst.

Mitsen en maren
De verzekeraar noemt de keuze van het ministerie een stap in de goede richting, maar zet er tegelijkertijd enkele grote vraagtekens bij. "Het roept ook vragen op," stelt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant. "Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of een aanvraag tot uitstel ook in alle gevallen wordt gehonoreerd. Ook is niet bekend of er een reden moet worden gegeven waarom een uitstelverzoek wordt ingediend."

Hoe dan ook, vraag uitstel!
Werkgevers die een lijst van het UWV ontvangen kunnen binnen vier weken na ontvangst van deze stukken bij het UWV aangeven dat zij over de daarop voorkomende ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. Deze informatie is van belang bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of publieke verzekering bij het UWV. Werkgevers die nog geen informatie van het UWV hebben ontvangen, worden geadviseerd hoe dan ook uitstel aan te vragen. "Daarmee nemen ze het zekere voor het onzekere. Dit kan echter weer leiden tot extra administratieve lasten bij zowel de Belastingdienst als het UWV, en dat was nu juist de aanleiding tot de vertraging waardoor er nu uitstel kan worden gevraagd," aldus Rijnbeek.

Heeft u verdere vragen, hulp nodig met het bepalen van het al dan niet worden van eigenriscicodrager en/of het aanvragen van uitsteldan horen wij graag van u. Indien gewenst per e-mail cisca.companjen@mkbasics.nl 
Geschreven door: Rik Nijkamp