Veranderingen RI&E-toets per 1 april 2013

Op 31 maart 2013 vervalt een aantal erkenningen van branchespecifieke RI&E instrumenten. Dit heeft gevolgen voor bedrijven met maximaal 25 werknemers. Gebruikt(e) u een CAO-erkend RI&E instrument, dan moet u de RI&E die na 1 april opgesteld of geactualiseerd wordt, laten toetsen. Stelt u uw RI&E op met een erkenning voor een lichte toetsing, dan moet u deze voortaan volledig laten toetsen. De lichte toetsing, dus alleen een papieren toets, bestaat vanaf 1 april niet meer. Alleen bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van het erkende instrument van hun branche (te herkennen aan het groene icoontje), komen vanaf 1 april 2013 in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Voor alle andere instrumenten geldt, ongeacht het aantal medewerkers, dat een toetsing, inclusief bedrijfsbezoek, verplicht is.