Veiliger werken door bewuste medewerkers

Gedrag van je medewerkers bepaalt natuurlijk de doeltreffendheid van veiligheidsmaatregelen in je organisatie. In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om dit gedrag te beïnvloeden. Er zijn namelijk tal van redenen om onveilig of ongezond te werken: “het is wel zo makkelijk” of “het voorkomt heel wat stress”. Ook zijn er vaak niet genoeg redenen om veilig te werken want “er gebeurt toch nooit iets”. Dit soort onterechte redenen maakt het lastig om het onveilig gedrag terug te dringen.

Gelukkig leert de ervaring dat het heel goed mogelijk is om veilig gedrag te bereiken in je eigen organisatie. Naast aandacht voor de eigen veiligheid van de medewerkers, gaat het daarnaast ook om het aanspreken van collega’s als ze niet veilig werken en het aankaarten van risico’s bij de leiding. 

De voornaamste logische stappen van een dergelijke aanpak zijn:

1. Kijk naar hoe het nu gaat?
Daarvoor is het verstandig om te beginnen met een quickscan van het veiligheidsgedrag. Door gesprekken, door goed te kijken, door het nemen van foto’s. Dan ontstaat een beeld van het soort gedrag dat niet op orde is en de achterliggende oorzaken. 

2. Wat wil je organisatie bereiken?
Belangrijk is dat de leiding van je organisatie de verbetering en het verbetertraject van de veiligheid maximaal steunt. Dat ze het resultaat van de hiervoor genoemde quickscan herkennen. En de huidige veiligheid als verbeterpunt te beschouwen. 

3. Aan het werk
Hiervoor bestaan allerlei manieren van aanpakken. Een goede manier is dat per afdeling de medewerkers samen met de direct leidinggevende tijdens werkbijeenkomsten aan het werk gaan met hun eigen knelpunten. Door de verbeteringen die ze zelf bereiken, ervaren zij namelijk dat het loont om samen aan het werk te gaan om de eigen situatie te verbeteren. Gaandeweg ontwikkelen ze daarbij vaardigheden waar zijzelf en de organisatie ook bij andere situaties veel profijt van zullen hebben. Bijvoorbeeld om elkaar op een goede manier aan te spreken, om duidelijke afspraken met elkaar te maken en om met elkaar zaken aan te pakken. En niet onbelangrijk: op die manier wordt veiligheid leuk.

4. Verbeteringen vasthouden 
Om te voorkomen dat het veranderde gedrag weer snel wegzakt zorg je ervoor dat er voldoende borging is van de aanpak, van de manier van omgaan met veiligheid. Bijvoorbeeld door veiligheidsgedrag een standaard onderwerp te maken van beoordelingsgesprekken. En door maandelijks een veiligheidsronde te maken door de organisatie.

Sla je een van de hiervoor genoemde stappen over, dan is er een grote kans dat het veiligheidsgedrag onvoldoende verbetert. Ook als alle stappen wel zorgvuldig zijn gevolgd dan nog vraagt dat om uithoudingsvermogen, dus laat de aandacht zeker niet te snel los. Verandering van gedrag is nu eenmaal niet eenvoudig. Maar zeker bij veiligheid wel erg zinvol!

Meer weten over dit onderwerp of wat mkbasics.nl nog meer kan bieden? Neem dan contact op met Esther of Claudia op 085-2731012 of sales@mkbasics.nl

Geschreven door: Rik Nijkamp