Van ZZP-er naar ZMP-er, en dan komt de Arbowet in beeld

Onze economie bevindt zich door de coronacrisis in onzekere tijden. Zowel de overheid als ondernemers doen wat ze kunnen om de schade beperkt te houden. Zodra de economie zich weer in rustiger vaarwater bevindt, zal ook de stap van ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) naar ZMP’er (zelfstandige met personeel) weer vaker aan de orde zijn.

Zodra je als ondernemer een werknemer aanneemt -of personeel in dienst hebt waar je gezag over uitvoert-, ben je verantwoordelijk voor een goed arbobeleid. Met andere woorden: ook al heb je maar 1 medewerker parttime in dienst, je krijgt te maken met verplichtingen in het kader van de Arbowet. Het voordeel hiervan is dat de mensen die bij jou in dienst zijn, of voor jou werken, verzekerd zijn van een doordacht arbobeleid. Zij kunnen daardoor op een veilige en gezonde manier werken, zodat je bedrijf als een geoliede machine kan blijven draaien.

De inspectiedienst SZW ziet er op toe dat werkgevers zich houden aan de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat komt er op je pad zodra je een medewerker in dienst hebt?

  1. Je maakt als ondernemer afspraken met een bedrijfsarts (maatwerkregeling) of arbodienst. Deze afspraken moeten contractueel zijn vastgelegd.
  2. Je moet zorgen voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor werkgevers met minder dan 25 mensen in dienst, zijn via de meeste brancheorganisaties RI&E instrumenten beschikbaar. Zie hiervoor de website www.rie.nl. Wanneer jouw branche geen RI&E beschikbaar heeft, kun je ook gebruik maken van de Checklist gezondheidsrisico’s.
  3. Wanneer je gebruik maakt van uitzendkrachten moet een kopie van de RI&E verstuurd worden aan de uitzendorganisatie.
  4. Op basis van een RI&E maak je een plan van aanpak. Je loopt daarvoor risico’s langs en beschrijft maatregelen om die risico’s aan te pakken. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
  5. Je moet een preventiemedewerker aanwijzen. Als ZMP’er zul je dit in de meeste gevallen zelf zijn, maar ook hier moet je over nadenken. Een preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van werknemers binnen een bedrijf.  
  6. Als werkgever zorg je voor een verzuimbeleid. Hierin leg je vast hoe je omgaat met verzuim door ziekte.
  7. Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Met 1 of 2 werknemers kun je dat als eigenaar zelf zijn. Groeit je bedrijf dan zijn er mogelijk meer BHV’ers nodig. De RI&E biedt hiervoor ook weer handvatten.
  8. Als werkgever moet je ook nadenken over een PAGO. Dit is een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. Een PAGO is gericht op risico’s die te maken hebben met het werk en bedoeld om een beroepsziekte te voorkomen of te beperken. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud en frequentie van een PAGO.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met je casemanager.

____________

24 april 2014 aangemaakt - 30 april 2021 bijgewerkt