Van ZZP-er naar ZMP-er, en dan komt de Arbowet in beeld

Onze economie begint uit het diepe dal te kruipen. Tijdens deze economische crisis zijn veel mensen op straat komen te staan. Mensen die, vooralsnog, een matige tot slechte prognose hebben op een hervatting in het arbeidsproces. Velen wachten niet af en de ene na de andere begint een eigen onderneming ZONDER personeel. ZZP-ers overspoelen de arbeidsmarkt. Het is slechts een handjevol gegund om succes te hebben en te kunnen uitbreiden. Zij nemen anderen in dienst en worden ondernemer MET personeel. Vanaf dat moment krijgen zij te maken met de Arbowet. De ondernemer dient voor zijn personeel te zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. Een behoorlijke last, waar niet iedere ZZP-er bij stilstaat wanneer hij zijn eerste ‘werknemer’, vaak een freelancer of collega ZZP-er, inzet om hem bij te staan in de uitvoering van die grote klus, en daarmee werkgever wordt.

Het onlineblad Ondernemer met personeel heeft het volgende artikel gepubliceerd en jonge werkgevers kunnen hier hun voordeel mee doen. Het reikt de nieuwe werkgevers 7 handige adviezen aan om een volwaardig Arbobeleid op te zetten, ook al is de onderneming nog maar net uitgebreid met één werknemer.

7 bouwstenen van goed arbobeleid


Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet schrijft dit voor aan iedere ondernemer met personeel. Dat betekent dat je moet zorgen voor goed arbobeleid. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen?

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat je personeel veilig en gezond aan het werk blijft. In de Arbowet staan de verplichtingen van werkgevers en werknemers op dit gebied. Deze verplichtingen gelden niet alleen voor je vaste personeel, maar ook voor freelancers of zzp’ers die bij jou aan het werk zijn.

De voordelen van goed arbobeleid zijn groot. Het stimuleert namelijk de duurzame inzetbaarheid van je personeel en voorkomt dat zij vroegtijdig uitvallen door werkgerelateerde klachten. Als gevolg hiervan heb je minder verzuim en meer productiviteit, zodat je bedrijf als een geoliede machine kan blijven draaien.

Let op
De Inspectie SZW ziet toe of werkgevers zich houden aan de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Als het arbobeleid tekortschiet, kan de inspectiedienst forse boetes uitdelen. Vooral in risicosectoren als de bouw moet je rekening houden met uitgebreide controles.

Wat heb ik nodig voor goed arbobeleid?

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie
Je bent in de eerste plaats verplicht om de risico’s voor je personeel in kaart te brengen. Dat doe je met een risico-inventarisatie en -evaluatie, afgekort als RI&E. In een softwarebedrijf gaat het bijvoorbeeld om de risico’s van beeldschermwerk. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf moet je gebruikmaken van een bepaald soort RI&E.
Lees hier meer over op de website van het Steunpunt RI&E-instrumenten.

2. Plan van aanpak
Heb je alle arbeidsrisico’s op een rij? Dan maak je een plan van aanpak. Je loopt daarvoor alle risico’s langs, waarbij je maatregelen beschrijft om die risico’s aan te pakken. Daarnaast vermeld je binnen welke termijn je deze maatregelen uitvoert. 
Houd er rekening mee dat het plan van aanpak een verplicht onderdeel is van de RI&E. De Inspectie SZW kan hier tijdens een controle naar vragen.

3. Voorlichting en instructie
Voorlichting en instructie over arbeidsrisico’s is verplichte kost voor iedere werkgever. Daarbij vertel je niet alleen over de risico’s, maar wijs je ook op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken. Verder geef je aandacht aan de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Je moet de voorlichting en instructie kunnen aantonen met een registratie van de personen die dit hebben gegeven en ontvangen.

4. Ziekteverzuimbeleid
Je bedrijf moet ook een ziekteverzuimbeleid hebben. Hierin leg je vast hoe je omgaat met verzuim door ziekte. Als onderdeel hiervan maak je gebruik van een verzuimprotocol, waarin de spelregels staan voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Daarnaast moet je zorgen voor deskundige ondersteuning. Een arbodienst kan je advies geven over ziekteverzuimbeleid.

5. Preventiemedewerker
Een preventiemedewerker is op de hoogte van de risico’s in je onderneming en geeft hierover voorlichting. Je bent verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze moet voldoende kennis en ervaring hebben om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Als je onderneming 25 werknemers of minder heeft, mag je als werkgever zelf ook preventiemedewerker zijn.

6. Bedrijfshulpverlening
Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Dit zijn werknemers die een speciale BHV-opleiding hebben gevolgd. Daardoor kunnen zij in gevaarlijke situaties zoals brand hulp verlenen.
Als werkgever mag je ook als BHV’er optreden, maar daarbij moet je wel zorgen voor vervanging als je afwezig bent.

7. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Werknemers hebben recht op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago). Bij dat onderzoek kijkt een bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Het betreft meestal een vragenlijst, maar het kan bij risicovolle beroepen ook gaan om lichamelijk onderzoek, zoals een gehoortest.
Werknemers zijn niet verplicht om mee te werken aan een pago.

(bron: website Ondernemen Met Personeel)

Aanvullend
Opvallend is dat de beleving, met betrekking tot de Arbowet, bij zowel de werkgever als de werknemer negatief is. De werkgever voelt zich gebonden aan beide handen, terwijl de werknemer zich negatief uitlaat over arbodiensten omdat hij de uitvoering van deze wet als gunstig of in het voordeel van de werkgever ervaart. Bovenstaande 7 bouwstenen tonen m.i. aan, dat de Arbowet weldegelijk in het voordeel is voor zowel de werkgever als de werknemer.

Geschreven door: CONCIES mediation, relatiebemiddeling & onderwijsdiensten