Vakantieafspraken al helder ?

Heeft u de afspraken over ziekte tijdens vakantie al helder?

Vakantie en ziekte zijn twee begrippen die in eerste opzicht weinig met elkaar gemeen hebben. We gaan steeds vaker en vooral verder op vakantie. Sommige bestemmingen kennen risico’s in zich die de avonturiers onder ons aan zullen spreken. Wel balen dat juist die avonturier dan bij u op de payroll staat als het mis gaat. 

Vakanties zijn niet enkel mooie herinneringen. Denk aan de gipsvluchten of aan buikgriep in een warm land. Op zo’n moment kan ook een medewerker zich ziekmelden. Bent u daar dan samen op voor bereid? 

Een ongelukje zit in een klein hoekje. De vanzelfsprekendheid die er is in de begeleiding in Nederland, ziet er in het buitenland ineens heel anders uit. Hoe moet een medewerker acteren? En ook niet heel onbelangrijk; hoe kunt u de begeleiding dan starten? Net zoals u gewend bent, bij de vakantiepapieren het nummer van de pechhulp in de tas te stoppen, zou de medewerker eigenlijk ook het door u gekozen noodnummer voor het doen van een ziekmelding bij zich moeten dragen. 

Regel 1 : Ziekte wordt door de medewerker zo snel mogelijk, binnen 24 uur bij werkgever gemeld!

Hoe zit dat nu met het inhouden van vakantie dagen, kan dat? 
Melden achteraf of na de vakantie dat er sprake was van ziekte ontslaat u van verplichtingen over die periode en betekent dus ook gewoon inhouden van de vakantiedagen. U kunt na ziekmelding alleen vakantiedagen inhouden voor het “genoten deel van de vakantie”, het deel van voor de ziekmelding dus. De overige dagen die de medewerker op de bestemming tot aan herstel verbleef zullen dan ziektedagen worden. De werknemer heeft dan recht op behoud van die vakantiedagen. 

Uitzondering op bovenstaande kan alleen wanneer u in de arbeidsovereenkomst, dan wel in de CAO anders hebt afgesproken. Deze afspraken beslaan nooit meer dan alleen de bovenwettelijke vakantiedagen.

Ziek in Verweggistan. 
De medewerker is ziek op een (verre) bestemming. Probeer samen de hulpvraag in te schatten. In sommige gevallen betekent het aanbieden van hulp door zaken in Nederland te regelen, dan wel ondersteuning bij repatriëring, al een wereld van verschil. Het getuigt zonder meer van goed werkgeverschap en zal nog jaren bijdragen aan goodwill wanneer je alleen al de vraag stelt! Vaak kunt u door in Nederland contacten te leggen met de crisisdienst van de zorgverzekeraar al heel wat raderen ten goede in werking brengen. 

Regel 2 : Medewerker geeft een adres en telefoonnummer waarop hij op bestemming bereikbaar is. 

Wanneer de eerste hulpvraag beantwoord is, doet zich daarna een nieuw vraagstuk voor, hoe reisvaardig is de medewerker? Immers tijdens ziekte maakt u gebruik van een arbodienst die mede beoordeeld of er sprake is van beperkingen als gevolg van ziekte. 

Regel 3 : Medewerker moet zich op de bestemming laten behandelen door een arts en daarvan een verklaring kunnen overleggen. Ook wanneer een medewerker recht heeft op een ziektewetuitkering via het UWV ( de zogenaamde no claimers) moet hij zich direct ziekmelden bij de werkgever volgens de eerdere spelregels. De werkgever moet deze melding dan aan het UWV doorgeven. Het UWV zorgt binnen de EU/EEG dat de medewerker dan bij een controlerend orgaan in dat land wordt opgeroepen. Dit orgaan stuurt dan de bevindingen rechtstreeks aan het UWV retour. Is de medewerker buiten de EU/EEG op vakantie, dan zal ook het UWV een verklaring van een geneeskundige vragen en daarnaast aansturen op zo spoedig mogelijke terugkeer naar Nederland.

Regel 4 : In alle gevallen (werknemer of ziektewet gerechtigde) wanneer de medewerker er fysiek toe in staat is komt hij zo spoedig mogelijk terug naar Nederland.

Regel 5 : Bij niet kunnen reizen vanwege medische redenen zorgt de medewerker altijd voor een sluitende doktersverklaring.

De laatste stap in het proces is dan altijd dat de medewerker zich met de documentatie meldt bij de bedrijfsarts zodat die een inschatting kan maken van de op dat moment benutbare mogelijkheden.

Wat doe ik als ik er zelf niet ben, m.a.w. de zaak is gesloten? 
U doet er verstandig aan het ziektebeleid en dus ook dit onderdeel daarvan goed te documenteren en aan uw medewerkers te verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, zo kunt u ook in het werkverslag vastleggen dat het reglement bij ziekte aan de medewerkers is verstrekt.

Mkbasics.nl kan u desgewenst helpen wanneer uw bedrijf in de zomer gesloten is. U kunt dat regelen door met uw casemanager hier duidelijke afspraken over te maken. De casemanager is uw verlengde arm, met verstand van zaken en dus ook prima in staat om telefoontjes als deze voor u waar te nemen. Uiteraard zal bij daadwerkelijk uitgevoerde consulten of vervolg acties, de casemanager dit aan u in rekening brengen.

Hebt u vragen, of stelt u onze directe inzet op prijs, schroom dan niet en bel met uw casemanager of bel 085-2731000 (optie2) en geef uw wens aan. Mailen kan ook; formuleer uw vraag en mail naar: info@mkbasics.nl

Zorgeloos met vakantie!

Geschreven door: Rik Nijkamp