UWV overzicht Ziektewet- en WGA uitkeringen 2012

Heeft u (ex-)werknemers aan wie het UWV in 2012 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend? Dan stuurt het UWV u een overzicht van deze uitkeringen. Vanaf november ontvangt u daarnaast een vergelijkbaar overzicht voor de WGA-flex-uitkeringen. Deze uitkeringen tellen mee in het berekenen van de premie van het UWV voor 2014, waarover de Belastingdienst u in het najaar informeert. 

Wat doet u met de informatie van het UWV? 
Om de hoogte van uw premie zo laag mogelijk te houden is het zaak om de informatie van het UWV zorgvuldig door te nemen. Wij adviseren u om vooral te letten op de volgende aspecten:

  • Controleer of de BSN-nummers in de brief kloppen. Veel werkgevers merken dat er personen op de lijst staan, die niet bij hen in dienst zijn (geweest). Teken in dit geval tijdig bezwaar aan.
  • Teken bezwaar aan als u twijfelt aan de arbeidsongeschiktheid of de duur daarvan. U kunt een daarin gespecialiseerde bedrijfsarts van mkbasics.nl machtigen voor de medische onderbouwing van het bezwaar. De eigen bedrijfsarts machtigen is namelijk niet toegestaan. Let goed op de korte bezwaartermijn.
  • Heeft u wel (ex-)werknemers aan wie in 2012 een Ziektewet-uitkering is toegekend maar geen lijst ontvangen? Neem dan direct contact op met het UWV. Datzelfde geldt wanneer u geen WGA-overzicht ontvangt aan het eind van dit jaar, terwijl u wel (ex-) werknemers heeft aan wie een WGA-uitkering is toegekend.
  • U kunt binnen vier weken na ontvangst van het overzicht kopieën opvragen van de beslissingen die het UWV in 2012 aan de werknemer heeft gestuurd. Deze informatie is van belang bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of WGA of publieke verzekering bij het UWV.

Ondersteuning door de specialisten van mkbasics.nl?
Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de beoordeling van de overzichten van het UWV, dan kunt u een beroep doen op een van onze specialisten. Deze helpen u met de controle en onderbouwing van het eventueel te voeren bezwaar en geeft u een gericht advies over het doorlopen van de procedures. 

Als klant van mkbasics.nl ontvangt u een 9 stappen plan. O.a. het vastleggen van procedures in uw arbeidsovereenkomsten die u meer grip geven op uw geldstromen. Of met het opstellen van een aangepast verzuimbeleid. Geen klant? Geen probleem, wij helpen u graag met een specifieke vraag. 

Contact
Wilt u bezwaar aantekenen bij het UWV neem dan direct contact op met onze MKB helpdesk op voor het inschakelen van een van onze specialisten. U kunt hen bereiken via 085-2731000 (keuze 5). 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de nieuwe Ziektewet op www.mkbasics.nl/bezava. Hier kunt u, als niet klant, ook onze whitepaper met 9 stappen aanschaffen.
Geschreven door: Rik Nijkamp