UWV gestopt met gratis berekenen dagloon

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen berekent niet langer kosteloos het dagloon. Vanaf 1 februari 2014 moeten eigenrisicodragers (ERD’s)voor de Ziektewet voor de berekening en voor de gegevens die daarvoor nodig zijn betalen.

UWV berekende het dagloon gratis, omdat eigenrisicodragers weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de nieuwe regels over de berekening van het dagloon. Deze regels gingen in op 1 juni 2013 en zijn het gevolg van het nieuwe dagloonbesluit. Het nieuwe dagloonbesluit houdt in dat UWV het dagloon vaststelt met gegevens uit de polisadministratie. UWV hoeft geen gegevens meer aan de werkgever te vragen.

Zelf berekenen of uitbesteden aan UWV

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet hebben de keuze zelf de hoogte van het dagloon van hun zieke werknemer te berekenen of de berekening uit te besteden aan UWV. Kiezen zij voor het laatste dan kunnen zij hiervoor het formulier Beoordeling hoogte Ziektewetuitkering ERD gebruiken.

Tarieven
Voor de verschillende diensten hanteert UWV de volgende tarieven:
• Beoordeling recht ZW ERD: 30 euro
• Beoordeling hoogte ZW ERD: 40 euro
• Beoordeling duur ZW ERD: 22 euro
• Informatieverzoek ZW vorige WG ERD: vervalt
• Beoordeling maatregel ZW ERD: 38 vervalt

De nieuwe tarieven gelden voor alle verzoeken die vanaf 1 februari j.l. worden ingediend. UWV kijkt dus niet naar de eerste ziekte- of uitkeringsdag.
 
Heeft u vragen neem contact op met uw casemanager!

Geschreven door: Rik Nijkamp