Twijfel aan duurzaamheid

Werkgevers zien het vaak gebeuren. Een medewerker is langdurig ziek, de re-integratie heeft lang geduurd, en dan is het moment aangebroken dat de medewerker zijn eigen werkzaamheden weer volledig en zonder functionele beperkingen kan gaan uitvoeren. Volledig herstel? Er zijn tenslotte geen beperkingen meer. De medewerker is echter zo lang ziek geweest, dat de werkgever zich afvraagt of hij het wel kan volhouden. Als de werknemer namelijk hersteld wordt gemeld en hij meldt zich 29 dagen na de herstelmelding weer ziek, dan ontstaat er voor de werkgever weer opnieuw een loondoorbetaling- en re-integratieplicht van 104 weken. Wat kun je als werkgever doen om dit te voorkomen?

Een voorbeeld:
Pieter is 45 jaar en valt ruim een jaar geleden uit voor zijn functie van klantenservicemedewerker als gevolg van een hevige burn-out. Hij is hiervoor adequaat behandeld, maar het duurt enkele maanden voordat hij weer zover hersteld is dat hij een start kan maken met zijn re-integratie. Geleidelijk aan gaat het beter met Pieter en mede door een goede begeleiding van zijn behandelaar, bedrijfsarts en zijn werkgever heeft hij na 1 jaar en 3 maanden geen beperkingen meer voor zijn werk. Zelfs de telefoontjes van de boze klanten kan hij weer aan. Pieter is weer volledig inzetbaar voor het werk waarvoor hij is aangenomen. 

Moet de werkgever Pieter nu hersteld melden of niet? Om hierover een weloverwogen besluit te kunnen nemen, kan de werkgever ervoor kiezen om te testen of de volledige inzetbaarheid van Pieter wel duurzaam is. Dit kan als volgt: Pieter wordt niet direct volledig hersteld gemeld, maar de ziekmelding blijft nog voor een klein percentage open (bv. 10%). 

Vervolgens gaat de werkgever met Pieter in gesprek en legt hem uit dat hij voor een periode van 6 weken wil toetsen of hij het wel vol kan houden om volledig (qua uren en qua taakbelasting) te werken. In deze periode kan Pieter geen verlofdagen opnemen of zich kortdurend ziek melden. Het doel is namelijk om te testen of Pieter zijn werk wel ononderbroken vol kan houden. Ook wordt er een concrete einddatum aan deze testperiode gekoppeld; 6 weken na de start. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

In de testperiode wordt wekelijks de voortgang geëvalueerd en vastgelegd. Heeft Pieter zijn werk gedurende de 6 weken vol kunnen houden, dan wordt Pieter op de einddatum hersteld gemeld. Als de periode wordt onderbroken door bijvoorbeeld een kortdurende ziekmelding, dan begint de periode van 6 weken opnieuw.

Voorwaarde is dat de werknemer hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval dan kan de werkgever nog voorleggen aan de bedrijfsarts of er op medische gronden reden is om aan de duurzaamheid van het herstel te twijfelen. Zo ja, dan mag de werkgever deze constructie voortzetten. Zo niet, dan staat de werknemer volledig in zijn recht en kan de werkgever niet anders dan hem hersteld melden. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij je vaste casemanager van mkbasics.nl. Of neem direct contact met ons op