Transitievergoeding ook na 2 jaar ziekte!

In de telegraaf lazen wij de vraag: "geldt de transitievergoeding ook als een werknemer na 1 juli 2015 wordt ontslagen na 2 jaar ziekte?". Het antwoord leest u hieronder. 

"In het nieuwe ontslagrecht, dat ingaat per 1 juli 2015, hebben werknemers recht op een transitievergoeding als het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten van het dienstverband op initiatief van de werkgever”, zegt Susan Schaeffer, arbeidsjurist bij XpertHR. Tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer is op deze situatie expliciet ingegaan.

De vraag of na twee jaar ziekte al dan niet een transitievergoeding betaald zou moeten worden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, is als volgt beantwoord: „Gelet op het doel van de transitievergoeding dat tweeledig is (compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk) bestaat geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere werknemers.

Dit houdt in dat de werkgever - ook na twee jaar (volledige) arbeidsongeschiktheid - een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. In de Eerste en Tweede Kamer is ook aan de orde gekomen dat de kosten van re-integratieverplichtingen en kosten van loondoorbetaling bij ziekte niet op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.

Geschreven door: de Telegraaf, 19 maart 2015