TOM’s manager healthtest

Hoe gezond is de Twentse manager? Is hij of zij opgewassen tegen de dagelijkse stress. Ligt de bloeddruk tussen veilige marges en wordt er voldoende gesport? TOM gaat het onderzoeken. Geen eigen belang maar in uw belang. Want u weet ook wel dat hoe fitter u bent, hoe beter u functioneert. Samen met mkbasics.nl wordt daarom de grote TOM’s Manager Healthtest gehouden.

Het gebeurt: om de onderneming gezond te houden wordt de eigen gezondheid vergeten. Lange uren, weinig slaap, stress, bloeddruk, roken en slecht eten. Het knaagt niet alleen aan de fysieke maar ook aan de mentale kwaliteiten. Met als resultaat een slopende gang neerwaarts. Dat gaat goed totdat de bloeddruk zo hoog blijkt dat er drastische maatregelen nodig zijn.

Via de website http://mkbasics.0to9.io/hoe-fit-ben-je kan een eenvoudige vragenlijst worden ingevuld, waarbij wordt onderzocht wat het be- wegingsgedrag is, hoeveel er wordt gerookt, of er wel wordt ontbe- ten, etcetera. De uitkomsten van het onderzoek worden - uiteraard geheel anoniem - door mkbasics.nl geanalyseerd. Het is overigens aan iedere individuele manager zelf om dan te bepalen of hij of zij meer gaat bewegen, moet stoppen met roken of minder met wijn en bier besprenkelende netwerkbijeenkomsten moet afklepperen...

Download hier de brochure TOM's manager healthtest.