Tip 9 : maak een actieplan

Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en productiviteit. De werkgever is verantwoordelijk om werknemers daarin te faciliteren. Ook om de randvoorwaarden te scheppen waarin werknemers op een verantwoorde en plezierige manier kunnen werken aan de bedrijfsdoelstelling(en).
 
Werkgevers verwachten gezonde, flexibele en productieve werknemers gedurende het gehele dienstverband. Werknemers verwachten in diezelfde periode een leuke en uitdagende werkomgeving met een uitgebalanceerd werkaanbod. 
 
De werkomgeving wijzigt met de jaren. Werknemers hechten meer waarde dan voorheen aan flexibiliteit van werktijden en werklocatie. Werknemers willen de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Een veilige en goed geoutilleerde werkomgeving zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. 
 
Lifetime employment is voorbij. Werknemers moeten in staat zijn mee te bewegen binnen de zich veranderende (werk)omgeving. Dit vraagt om voortdurende scholing, maar ook om flexibiliteit en inzicht. 
 
Hoe ga jij als werknemer hiermee om? Hoe blijft jij interessant voor je werkgever(s)? Iedere 15e van de maand publiceren wij een ‘tip’ hoe je aantrekkelijk blijft als werknemer. Door je op onze nieuwsbrief  te abonneren mis je er geen een. 
 
Deze maand tip 9 : "Maak een actieplan" als PDF en tip 9 : "Maak een actieplan" als EPUB.