Terugdringen gehoorverlies in de bouwnijverheid

Door Cees Everaert, bedrijfsarts/bouwarts 

Het NOS-Journaal meldde begin december dat lawaaigehoorverlies in de bouw koploper is in de beroepsziektenregistratie. Van alle gevallen van lawaaigehoorverlies wordt meer dan 90% vanuit de sector bouw gemeld. De verklaring voor deze conclusie is simpel. De bouw voldoet, als een van de weinige sectoren, aan de wettelijke eis om het gehoor iedere vier jaar te onderzoeken in geval van blootstelling aan lawaai. Daarnaast kunnen bedrijfsartsen in de bouw op een veel eenvoudiger wijze beroepsziekten melden, dan dat ze dat voor andere sectoren doen. 

Oplossingen
Wat kunnen werkgevers en werknemers in de bouw doen om gehoorverlies terug te dringen? Hieronder zetten we een aantal praktische oplossingen voor u op een rij:

  • Zet een Gehoorbeschermingsprogramma op en evalueer dit jaarlijks;
  • Benut mogelijkheden om lawaaibronnen te omkasten of om werknemers van lawaai weg te houden;
  • Laat machinisten ramen en deuren dichthouden als er dichtbij hoge lawaainiveau’s voorkomen, zoals fresen of aftrillen van straatwerk;
  • Zet machines die niet worden gebruikt uit;
  • Verspreid informatie over lawaainiveau’s van vaak voorkomende werkzaamheden;
  • Informeer vanaf welke afstand van deze werkzaamheden er zonder gehoorbescherming kan worden gewerkt;
  • Bevorder deelname aan PAGO waarbij het gehoor periodiek wordt onderzocht;
  • Bespreek de uitkomst van dit gehooronderzoek tegen de achtergrond van de discipline om consequent gehoorbescherming te gebruiken;
  • Onderzoek belemmeringen om gehoorbescherming te gebruiken en zoek samen naar oplossingen voor deze belemmeringen.

Heeft u vragen neem contact op met Alfredo Hollebeek (alfredo.hollebeek@mkbasics.nl - 06 5250 0073) of Elles Ligtenberg (elles.ligtenberg@mkbasics.nl - 06 5250 1130).
Geschreven door: Rik Nijkamp