Te belangrijk om te schrappen!

Wel of geen vrije toegang tot de bedrijfsarts? In de politiek, bij de SER en brancheorganisaties gaan steeds meer stemmen op om het arbeidsomstandighedenspreekuur weer verplicht te stellen voor werkgevers. Een belangrijk argument daarvoor is dat het arbeidsomstandighedenspreekuur bijdraagt aan verzuimpreventie. Om die reden heeft mkbasics.nl het dan ook nooit geschrapt; het arbeidsomstandighedenspreekuur maakt deel uit van vrijwel al onze abonnementen. Veelal zonder extra kosten.

De ene werknemer wil advies over een betere balans tussen werk en privé. Een ander wil verantwoord afvallen om fitter te kunnen werken. Weer een ander vraagt zich af of die hoofdpijn van de laatste tijd misschien met het nieuwe computerscherm te maken heeft. Weer een ander maakt zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer. Allemaal vragen van mensen die (nog) niet ziek zijn, maar die mogelijk wel risico lopen als er niet wordt ingegrepen. Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft hun de mogelijkheid die vragen aan een deskundige te stellen. Daarmee kan voorkomen worden dat een vraag ontaardt in klachten en uiteindelijk in verzuim. 

Wegbezuinigd
Toch is in 2007 de wettelijke verplichting voor werkgevers, om het arbeidsomstandighedenspreekuur aan te bieden aan hun werknemers, afgeschaft. Het idee was, dat organisaties zelf uit moesten kunnen maken hoe ze hun medewerkers toegang gaven tot arbodeskundigen. In de praktijk is hierdoor het arbeidsomstandighedenspreekuur vaak wegbezuinigd en hebben werknemers veel minder makkelijk toegang gekregen tot arbodiensten. Dit geldt met name voor werknemers in het mkb. Maar niet voor klanten van mkbasics.nl. 

Tijdig in gesprek
Mkbasics.nl is ervan overtuigd dat het arbeidsomstandighedenspreekuur belangrijk is voor verzuimpreventie. Werknemers kunnen er terecht met bv. vragen over werk, gezondheid, veiligheid en welzijn, vragen waar ze anders misschien mee zouden blijven rondlopen. Laagdrempelig en zonder dat hun werkgever daarover geïnformeerd wordt. Tenzij ze dat juist wel op prijs stellen. Doordat het arbeidsomstandighedenspreekuur vast onderdeel is van de abonnementen van mkbasics.nl, hebben werknemers van onze klanten de mogelijkheid om tijdig aan de bel te trekken, en zo veel ellende vóór te zijn.

Voor meer informatie neem contact op met uw casemanager!

Geschreven door: Rik Nijkamp