Subsidies duurzame inzetbaarheid

Het verhogen van inzetbaarheid van medewerkers is één van de speerpunten van mkbasics.nl. Vanuit de overheid worden bedrijven en branche-organisaties gestimuleerd om met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Er bestaan een aantal subsidiemogelijkheden, die verschillen in looptijd, doelgroep en behandelde thema’s. De gemene deler is echter dat projecten die zich richten op het verhogen van inzetbaarheid van medewerkers binnen de subsidiemogelijkheden vallen. 

De belangrijkste regelingen op een rij:

  • De Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen sinds 1 mei 2012 een subsidie krijgen om duurzame inzetbaarheid in hun sector te bevorderen. Deze subsidie richt zich op bewustwording, implementatie en verspreiding van maatregelen binnen de sector. Deze regeling loopt nog tot en met 31 december 2013. Per project is minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000 subsidie beschikbaar. U kunt hiervoor uitsluitend bij erkende O&O fondsen terecht, al dan niet in een samenwerkingsverband.
     
  • Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft een subsidieregeling voor MKB bedrijven met een vestiging in Groningen, Friesland of Drenthe. De subsidieregeling NIOF 2013 (Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit) is vanaf 1 juni 2013 opengesteld. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. U kunt onder andere subsidie krijgen voor projecten op het gebied van verhogen van inzetbaarheid van medewerkers. De helft van de kosten voor het inschakelen van een exteren deskundige worden vergoed, met een minimum van € 4.000 en een maximum van € 25.000.
     
  • In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is afgesproken dat sociale partners sectorplannen zullen uitwerken om de stijgende werkloosheid te lijf te gaan en de gevolgen van de crisis te bestrijden. De helft van de kosten van de sectorplannen worden, op basis van de nu gepubliceerde subsidieregeling, gefinancierd door het Rijk. Er zijn zeven thema’s benoemd waar de sectorplannen zich op kunnen richten. Naast bijvoorbeeld ‘Het behoud van oudere vakkrachten’ en ‘Goed werkgeverschap en goed werknemerschap’ is ook ‘Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid’ één van de thema’s.

Duurzame inzetbaarheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door het werkvermogen: de mate waarin een medewerker fysiek en psychisch in staat is om tegemoet te komen aan de eisen van het werk. De visie van mkbasics.nl is dat duurzame inzetbaarheid verder gaat dan alleen de component werkvermogen. Andere bepalende componenten zijn:
- Fysieke vitaliteit
- Mentale vitaliteit
- Loopbaantevredenheid
- Betrokkenheid

Mkbasics.nl heeft brede ervaring met projecten op deze terreinen. Gedacht kan worden aan het uitvoeren van een employability scan of ontwikkelingsplan, met begeleidingsactiviteiten door een arbeids- en organisatieadviseur. Hiermee kan een bedrijf beter inzicht krijgen in de motivatie, mobiliteit en competenties van de medewerkers.

Neem contact op met uw casemanager voor vragen of stuur een e-mail naar sales@mkbasics.nl
Geschreven door: Rik Nijkamp