Stop de teller!

We bellen nu al weer enige tijd voor bedrijven naar ex-werknemers. Hierbij doen we veel verschillende ervaringen op. De reden dat we bellen is de nieuwe Ziektewet, de BeZaVa. Indien een medewerker binnen 28 dagen na einde van het dienstverband ziek wordt zijn de kosten van ziekte (deels) voor u als werkgever. Enkel indien uw ex-werknemer een andere baan of een WW beschikking heeft gaat die vlieger niet op. Gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt uw ex-werknemer ziek binnen 28 dagen dan gaat de teller lopen. Werkgevers hebben er alle belang bij dat ex-werknemers snel weer beter worden. 

Voor onze klanten monitoren wij de instroom in de BeZaVa door actief te bellen naar de ex-werknemers. Indien medewerkers ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen ziek worden en langdurig ziek blijven dan dreigt de instroom van de WIA. Het hoge percentage dat via de ziektewet instroomt in de WIA is de reden van de invoering van de BeZaVa. De overheid wil dit stoppen en legt de rekening neer bij de werkgevers.

Maakt het uit of je wel of geen eigenrisicodrager bent? In beide gevallen is het belangrijk dat de teller wordt gestopt. Je betaalt namelijk de rekening direct als eigenrisicodrager of indirect via de belastingdienst die premies op basis van instroom aanpast bij werkgevers met een jaarlijkse loonsom van meer dan 314.000 euro. 

Als gezegd wij bellen werknemers. Ex-werknemers. Werknemers die om diverse redenen niet meer werken bij de werkgever. Werknemers met een andere baan, werknemers met een WW toewijzing, maar ook werknemers die niets hebben gedaan en nog niets doen. Werknemers met en zonder uitkering, ziek en niet ziek. 

Ook werknemers waarvan met wederzijds goedvinden de overeenkomst is ontbonden spreken we. Die vallen ook onder de BeZaVa. Werknemers zijn veelal enigszins verbitterd, teleurgesteld in het ‘falen’. Zowel het eigen ‘falen’ als de rol van die specifiek omschreven ex-werkgever. De meeste ex-werknemers weten drommels goed dat ze helemaal niet mee hoeven te werken met re-integratie als werkgever en werknemer niets hebben geregeld gedurende het dienstverband of tijdens de beëindiging. Onze vrienden van het UWV geven ook klakkeloos maar aan dat ex- werknemers niet hoeven te komen….

Ervan uitgaande dat gezondheid een groot goed is en wij mensen willen helpen zijn we steeds beter in het toelichten van de meerwaarde voor werknemers. Een groot deel van niet werkende ex-werknemers is eerst sceptisch. Er is iets afgepakt, men is boos. Al snel zijn we een luisterend oor. 

Wat je aandacht geeft groeit. De relatie met werknemers, maar ook met ex-werknemers. Afscheid nemen anno 2015 kent 2 partijen die elk een duurzaam belang hebben. 

Geschreven door: Rik Nijkamp