Stand van zaken transitievergoeding

UPDATE 3-7-2019

Op 1 juli 2019 publiceerde UWV per werkgever het instroomcijfer WGA van werknemers die in 2016 arbeidsongeschikt zijn geworden en aan wie in 2018 een WGA uitkering is toegekend. Het gaat om werkgevers met minimaal 250 werknemers. Werkgevers kunnen de WGA-instroom in hun bedrijf vergelijken met de WGA-instroomcijfers per sector en met het landelijk gemiddelde.

Toelichting op de cijfers: Zie de brochure WGA-instroom grote werkgevers in 2018 staan de cijfers voor de landelijke in- en uitstroom in de WGA.

De cijfers per grote werkgever vind je hier: download WGA-instroom grote werkgevers in 2018

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35269.html

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/statistische-informatie/wga-instroom-grote-werkgevers-in-2018.aspx

Eveneens op 1 juli heeft UWV méér informatie geplaatst op de website over de Compensatieregeling Transitie Vergoeding (CRTV), die vanaf 1-4-2020 wordt uitgevoerd. Meer informatie vind je hier.

Bron: UWVUPDATE 3-6-2019

Per 1-4-2020 komt er een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via het UWV Werkgeversportaal.

Aanvragen voor transitievergoeding kunnen vanaf die datum (met terugwerkende kracht) worden ingediend.

Zie voor verdere informatie de factsheet transitievergoeding. Uiteraard kan het UWV zo nodig verdere informatie geven.